• ספא בבולגריה

 • פומורי

 • בורגומי

  borjomi palace

  בורגומי
  22/07/20 - 03/08/20 12 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  1,331

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  22/07/20 - 12/08/20 21 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  1,782

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  02/08/20 - 12/08/20 10 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  1,114

  borjomi palace

  בורגומי
  02/08/20 - 12/08/20 10 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  1,135

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  03/08/20 - 10/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  borjomi palace

  בורגומי
  03/08/20 - 10/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  885

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  04/08/20 - 11/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  borjomi palace

  בורגומי
  04/08/20 - 11/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  885

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  05/08/20 - 12/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  borjomi palace

  בורגומי
  05/08/20 - 12/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  885

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  06/08/20 - 13/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  borjomi palace

  בורגומי
  06/08/20 - 13/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  885

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  09/08/20 - 19/08/20 10 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  1,114

  borjomi palace

  בורגומי
  09/08/20 - 19/08/20 10 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  1,135

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  10/08/20 - 17/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  borjomi palace

  בורגומי
  10/08/20 - 17/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  885

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  11/08/20 - 18/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  borjomi palace

  בורגומי
  11/08/20 - 18/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  885

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  12/08/20 - 19/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  borjomi palace

  בורגומי
  12/08/20 - 19/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  885

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  13/08/20 - 20/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  borjomi palace

  בורגומי
  13/08/20 - 20/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  885

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  16/08/20 - 26/08/20 10 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  1,114

  borjomi palace

  בורגומי
  16/08/20 - 26/08/20 10 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  1,135

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  17/08/20 - 24/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  borjomi palace

  בורגומי
  17/08/20 - 24/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  885

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  18/08/20 - 25/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  borjomi palace

  בורגומי
  18/08/20 - 25/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  885

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  19/08/20 - 26/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  borjomi palace

  בורגומי
  19/08/20 - 26/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  885

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  20/08/20 - 27/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  borjomi palace

  בורגומי
  20/08/20 - 27/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  885

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  23/08/20 - 02/09/20 10 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  1,114

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  24/08/20 - 31/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  borjomi palace

  בורגומי
  24/08/20 - 31/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  885

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  25/08/20 - 01/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  26/08/20 - 02/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  27/08/20 - 03/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  30/08/20 - 09/09/20 10 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  1,114

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  31/08/20 - 07/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  borjomi palace

  בורגומי
  01/09/20 - 08/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  710

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  01/09/20 - 08/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  borjomi palace

  בורגומי
  02/09/20 - 09/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  710

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  02/09/20 - 09/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  borjomi palace

  בורגומי
  03/09/20 - 10/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  710

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  03/09/20 - 10/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  borjomi palace

  בורגומי
  06/09/20 - 16/09/20 10 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  876

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  06/09/20 - 16/09/20 10 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  1,114

  borjomi palace

  בורגומי
  07/09/20 - 14/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  710

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  07/09/20 - 14/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  borjomi palace

  בורגומי
  08/09/20 - 15/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  710

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  08/09/20 - 15/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  borjomi palace

  בורגומי
  09/09/20 - 16/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  710

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  09/09/20 - 16/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  borjomi palace

  בורגומי
  10/09/20 - 17/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  710

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  10/09/20 - 17/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  borjomi palace

  בורגומי
  13/09/20 - 23/09/20 10 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  876

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  13/09/20 - 23/09/20 10 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  1,114

  borjomi palace

  בורגומי
  14/09/20 - 21/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  710

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  14/09/20 - 21/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  borjomi palace

  בורגומי
  15/09/20 - 22/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  710

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  15/09/20 - 22/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  borjomi palace

  בורגומי
  16/09/20 - 23/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  710

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  16/09/20 - 23/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  borjomi palace

  בורגומי
  17/09/20 - 24/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  710

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  17/09/20 - 24/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  borjomi palace

  בורגומי
  20/09/20 - 30/09/20 10 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  876

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  20/09/20 - 30/09/20 10 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  1,114

  borjomi palace

  בורגומי
  22/09/20 - 29/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  710

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  22/09/20 - 29/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  borjomi palace

  בורגומי
  23/09/20 - 30/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  710

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  23/09/20 - 30/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  871

  borjomi palace

  בורגומי
  01/10/20 - 08/10/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  640

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  01/10/20 - 08/10/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  815

  borjomi palace

  בורגומי
  04/10/20 - 14/10/20 10 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  773

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  04/10/20 - 14/10/20 10 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  1,031

  borjomi palace

  בורגומי
  05/10/20 - 12/10/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  640

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  05/10/20 - 12/10/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  815

  borjomi palace

  בורגומי
  06/10/20 - 13/10/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  640

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  06/10/20 - 13/10/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  815

  borjomi palace

  בורגומי
  07/10/20 - 14/10/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  640

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  07/10/20 - 14/10/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  815

  borjomi palace

  בורגומי
  08/10/20 - 15/10/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  640

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  08/10/20 - 15/10/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  815

  borjomi palace

  בורגומי
  11/10/20 - 23/10/20 12 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  897

  borjomi palace

  בורגומי
  12/10/20 - 19/10/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  640

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  12/10/20 - 19/10/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  815

  borjomi palace

  בורגומי
  13/10/20 - 20/10/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  640

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  13/10/20 - 20/10/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  815

  borjomi palace

  בורגומי
  15/10/20 - 22/10/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  640

  likani hotel borjomi

  בורגומי
  15/10/20 - 22/10/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  815
 • סאנדנסקי

  sveti nikola spa hotel

  סאנדנסקי
  02/08/20 - 09/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  510

  park hotel pirin

  סאנדנסקי
  02/08/20 - 09/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  603

  interhotel sandanski

  סאנדנסקי
  02/08/20 - 09/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  611

  sveti nikola spa hotel

  סאנדנסקי
  04/08/20 - 11/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  510

  park hotel pirin

  סאנדנסקי
  04/08/20 - 11/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  603

  interhotel sandanski

  סאנדנסקי
  04/08/20 - 11/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  611

  sveti nikola spa hotel

  סאנדנסקי
  06/08/20 - 13/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  510

  park hotel pirin

  סאנדנסקי
  06/08/20 - 13/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  603

  interhotel sandanski

  סאנדנסקי
  06/08/20 - 13/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  611

  sveti nikola spa hotel

  סאנדנסקי
  09/08/20 - 16/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  510

  park hotel pirin

  סאנדנסקי
  09/08/20 - 16/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  603

  interhotel sandanski

  סאנדנסקי
  09/08/20 - 16/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  611

  sveti nikola spa hotel

  סאנדנסקי
  11/08/20 - 18/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  510

  park hotel pirin

  סאנדנסקי
  11/08/20 - 18/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  603

  interhotel sandanski

  סאנדנסקי
  11/08/20 - 18/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  611

  sveti nikola spa hotel

  סאנדנסקי
  13/08/20 - 20/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  510

  park hotel pirin

  סאנדנסקי
  13/08/20 - 20/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  603

  interhotel sandanski

  סאנדנסקי
  13/08/20 - 20/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  611

  sveti nikola spa hotel

  סאנדנסקי
  16/08/20 - 23/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  510

  park hotel pirin

  סאנדנסקי
  16/08/20 - 23/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  603

  interhotel sandanski

  סאנדנסקי
  16/08/20 - 23/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  611

  sveti nikola spa hotel

  סאנדנסקי
  18/08/20 - 25/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  510

  park hotel pirin

  סאנדנסקי
  18/08/20 - 25/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  603

  interhotel sandanski

  סאנדנסקי
  18/08/20 - 25/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  611

  sveti nikola spa hotel

  סאנדנסקי
  20/08/20 - 27/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  510

  park hotel pirin

  סאנדנסקי
  20/08/20 - 27/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  603

  interhotel sandanski

  סאנדנסקי
  20/08/20 - 27/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  611

  sveti nikola spa hotel

  סאנדנסקי
  23/08/20 - 30/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  510

  park hotel pirin

  סאנדנסקי
  23/08/20 - 30/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  603

  interhotel sandanski

  סאנדנסקי
  23/08/20 - 30/08/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  611

  sveti nikola spa hotel

  סאנדנסקי
  25/08/20 - 01/09/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  510

  park hotel pirin