• ספא בבולגריה

 • פומורי

 • בורגומי

  borjomi palace

  בורגומי
  05/12/19 - 12/12/19 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  771

  borjomi palace

  בורגומי
  08/12/19 - 15/12/19 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  839

  borjomi palace

  בורגומי
  12/12/19 - 02/01/20 21 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,901

  borjomi palace

  בורגומי
  15/12/19 - 29/12/19 14 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,478

  borjomi palace

  בורגומי
  19/12/19 - 02/01/20 14 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,726

  borjomi palace

  בורגומי
  26/12/19 - 02/01/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,186

  borjomi palace

  בורגומי
  29/12/19 - 05/01/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,186

  borjomi palace

  בורגומי
  02/01/20 - 09/01/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,118

  borjomi palace

  בורגומי
  05/01/20 - 12/01/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,118

  borjomi palace

  בורגומי
  09/01/20 - 16/01/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,089

  borjomi palace

  בורגומי
  12/01/20 - 26/01/20 14 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,364

  borjomi palace

  בורגומי
  16/01/20 - 23/01/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  839

  borjomi palace

  בורגומי
  19/01/20 - 02/02/20 14 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,221

  borjomi palace

  בורגומי
  23/01/20 - 02/02/20 10 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  977

  borjomi palace

  בורגומי
  26/01/20 - 09/02/20 14 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,153

  borjomi palace

  בורגומי
  29/01/20 - 09/02/20 11 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,016

  borjomi palace

  בורגומי
  02/02/20 - 16/02/20 14 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,221

  borjomi palace

  בורגומי
  09/02/20 - 23/02/20 14 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,153

  borjomi palace

  בורגומי
  16/02/20 - 01/03/20 14 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,221

  borjomi palace

  בורגומי
  20/02/20 - 05/03/20 14 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,153

  borjomi palace

  בורגומי
  23/02/20 - 08/03/20 14 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,153

  borjomi palace

  בורגומי
  27/02/20 - 05/03/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  771

  borjomi palace

  בורגומי
  01/03/20 - 08/03/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  771

  borjomi palace

  בורגומי
  05/03/20 - 12/03/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  771

  borjomi palace

  בורגומי
  08/03/20 - 15/03/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  771

  borjomi palace

  בורגומי
  12/03/20 - 19/03/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  771

  borjomi palace

  בורגומי
  15/03/20 - 22/03/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  839

  borjomi palace

  בורגומי
  19/03/20 - 26/03/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  771

  borjomi palace

  בורגומי
  22/03/20 - 03/04/20 12 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,130

  borjomi palace

  בורגומי
  26/03/20 - 06/04/20 11 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,083

  borjomi palace

  בורגומי
  29/03/20 - 10/04/20 12 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,062

  borjomi palace

  בורגומי
  02/04/20 - 13/04/20 11 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,083

  borjomi palace

  בורגומי
  05/04/20 - 17/04/20 12 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,130

  borjomi palace

  בורגומי
  09/04/20 - 20/04/20 11 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,016

  borjomi palace

  בורגומי
  12/04/20 - 24/04/20 12 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,062

  borjomi palace

  בורגומי
  16/04/20 - 27/04/20 11 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,083

  borjomi palace

  בורגומי
  19/04/20 - 01/05/20 12 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,130

  borjomi palace

  בורגומי
  26/04/20 - 08/05/20 12 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,202

  borjomi palace

  בורגומי
  30/04/20 - 28/05/20 28 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  2,122

  borjomi palace

  בורגומי
  03/05/20 - 15/05/20 12 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,252

  borjomi palace

  בורגומי
  07/05/20 - 28/05/20 21 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,677

  borjomi palace

  בורגומי
  10/05/20 - 22/05/20 12 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,252

  borjomi palace

  בורגומי
  14/05/20 - 28/05/20 14 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,365

  borjomi palace

  בורגומי
  17/05/20 - 28/05/20 11 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,128

  borjomi palace

  בורגומי
  18/05/20 - 25/05/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  842

  borjomi palace

  בורגומי
  21/05/20 - 28/05/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  910

  borjomi palace

  בורגומי
  24/05/20 - 04/06/20 11 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,128

  borjomi palace

  בורגומי
  25/05/20 - 01/06/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  910

  borjomi palace

  בורגומי
  27/05/20 - 08/06/20 12 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,252

  borjomi palace

  בורגומי
  28/05/20 - 04/06/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  842

  borjomi palace

  בורגומי
  31/05/20 - 11/06/20 11 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,128

  borjomi palace

  בורגומי
  01/06/20 - 08/06/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  910

  borjomi palace

  בורגומי
  03/06/20 - 01/07/20 28 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  2,132

  borjomi palace

  בורגומי
  04/06/20 - 11/06/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  842

  borjomi palace

  בורגומי
  07/06/20 - 18/06/20 11 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,128

  borjomi palace

  בורגומי
  08/06/20 - 15/06/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  842

  borjomi palace

  בורגומי
  10/06/20 - 01/07/20 21 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,745

  borjomi palace

  בורגומי
  11/06/20 - 18/06/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  910

  borjomi palace

  בורגומי
  14/06/20 - 25/06/20 11 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,128

  borjomi palace

  בורגומי
  15/06/20 - 22/06/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  910

  borjomi palace

  בורגומי
  17/06/20 - 01/07/20 14 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,297

  borjomi palace

  בורגומי
  18/06/20 - 25/06/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  842

  borjomi palace

  בורגומי
  21/06/20 - 01/07/20 10 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,079

  borjomi palace

  בורגומי
  22/06/20 - 29/06/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  842

  borjomi palace

  בורגומי
  24/06/20 - 01/07/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  910

  borjomi palace

  בורגומי
  25/06/20 - 09/07/20 14 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,501

  borjomi palace

  בורגומי
  28/06/20 - 08/07/20 10 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,189

  borjomi palace

  בורגומי
  29/06/20 - 13/07/20 14 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,670

  borjomi palace

  בורגומי
  30/06/20 - 14/07/20 14 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,629

  borjomi palace

  בורגומי
  01/07/20 - 08/07/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,089

  borjomi palace

  בורגומי
  02/07/20 - 09/07/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,021

  borjomi palace

  בורגומי
  05/07/20 - 15/07/20 10 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,266

  borjomi palace

  בורגומי
  06/07/20 - 13/07/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,021

  borjomi palace

  בורגומי
  07/07/20 - 14/07/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,021

  borjomi palace

  בורגומי
  08/07/20 - 15/07/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,021

  borjomi palace

  בורגומי
  09/07/20 - 16/07/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,021

  borjomi palace

  בורגומי
  12/07/20 - 22/07/20 10 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,334

  borjomi palace

  בורגומי
  13/07/20 - 20/07/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,089

  borjomi palace

  בורגומי
  14/07/20 - 21/07/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,089

  borjomi palace

  בורגומי
  15/07/20 - 22/07/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,021

  borjomi palace

  בורגומי
  16/07/20 - 23/07/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,021

  borjomi palace

  בורגומי
  19/07/20 - 29/07/20 10 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,266

  borjomi palace

  בורגומי
  20/07/20 - 27/07/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,021

  borjomi palace

  בורגומי
  21/07/20 - 28/07/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,021

  borjomi palace

  בורגומי
  22/07/20 - 29/07/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,089

  borjomi palace

  בורגומי
  23/07/20 - 30/07/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,089

  borjomi palace

  בורגומי
  26/07/20 - 05/08/20 10 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,334

  borjomi palace

  בורגומי
  27/07/20 - 03/08/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,021

  borjomi palace

  בורגומי
  28/07/20 - 04/08/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,089

  borjomi palace

  בורגומי
  29/07/20 - 05/08/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,089

  borjomi palace

  בורגומי
  30/07/20 - 06/08/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,021

  borjomi palace

  בורגומי
  02/08/20 - 12/08/20 10 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,266

  borjomi palace

  בורגומי
  03/08/20 - 10/08/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,021

  borjomi palace

  בורגומי
  04/08/20 - 11/08/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,089

  borjomi palace

  בורגומי
  05/08/20 - 12/08/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,089

  borjomi palace

  בורגומי
  06/08/20 - 13/08/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,021

  borjomi palace

  בורגומי
  09/08/20 - 19/08/20 10 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,334

  borjomi palace

  בורגומי
  10/08/20 - 17/08/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודה
  1,089

  borjomi palace

  בורגומי
  11/08/20 - 18/08/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,021

  borjomi palace

  בורגומי
  12/08/20 - 19/08/20 7 לילות פנסיון מלא + טיפולים כולל כבודת יד בלבד
  1,021
 • סאנדנסקי

  park hotel pirin

  סאנדנסקי
  12/01/20 - 23/01/20 11 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  877

  sveti nikola

  סאנדנסקי
  12/01/20 - 23/01/20 11 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  712

  interhotel sandanski

  סאנדנסקי
  12/01/20 - 23/01/20 11 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  889

  park hotel pirin

  סאנדנסקי
  16/01/20 - 23/01/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  737

  sveti nikola

  סאנדנסקי
  16/01/20 - 23/01/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  639

  interhotel sandanski

  סאנדנסקי
  16/01/20 - 23/01/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  745

  park hotel pirin

  סאנדנסקי
  19/01/20 - 30/01/20 11 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  877

  sveti nikola

  סאנדנסקי
  19/01/20 - 30/01/20 11 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  712

  interhotel sandanski

  סאנדנסקי
  19/01/20 - 30/01/20 11 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  889

  park hotel pirin

  סאנדנסקי
  23/01/20 - 30/01/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  737

  sveti nikola

  סאנדנסקי
  23/01/20 - 30/01/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  639

  interhotel sandanski

  סאנדנסקי
  23/01/20 - 30/01/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  745

  park hotel pirin

  סאנדנסקי
  26/01/20 - 06/02/20 11 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  877

  sveti nikola

  סאנדנסקי
  26/01/20 - 06/02/20 11 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  712

  park hotel pirin

  סאנדנסקי
  30/01/20 - 06/02/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  737

  sveti nikola

  סאנדנסקי
  30/01/20 - 06/02/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  639

  park hotel pirin

  סאנדנסקי
  02/02/20 - 13/02/20 11 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  877

  sveti nikola

  סאנדנסקי
  02/02/20 - 13/02/20 11 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  712

  park hotel pirin

  סאנדנסקי
  06/02/20 - 13/02/20 7 לילות ארוחת בוקר כולל כבודת יד בלבד
  737