• מדיניות הפרטיות של נתור מישראייר תעופה ותיירות בע"מ

  מידע אישי 

  לצורך טיפול יעיל בהזמנתך, עלינו לשמור ולהשתמש במידע אודותיך שהינו בעל אופי אישי כגון שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, פרטי כרטיס האשראי שברשותך או כל מידע אחר שהתבקש ו/או הנדרש לצורך רכישת השירותים ו/או המוצרים המוצעים על ידנו לרבות תנאים מיוחדים הרלוונטיים להזמנתך כגון: תזונה, דת, בעיות נגישות וכד' (להלן: "המידע").

  המידע  שתמסור יישמר במאגר (מספר מאגר 55472) הרשום על שם חברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ (להלן : "החברה" ו/או "נתור"), רק אם מסרת אותו מיוזמתך ולפי הסכמתך במסגרת הרשמה לאחד השירותים המוצעים באתר האינטרנט שלנו או בכל פניה אחרת אלינו הכרוכה במסירת פרטיך לצורך מתן השירות. 

  אם תספק לנו מידע כלשהו המתייחס לצדדי ג', אתה מצהיר כי המידע נמסר לנו בהסכמתם ובידיעתם של אותם אנשים תוך ידיעתם על אפשרות החברה לשמור הנתונים שלהם. לתשומת ליבך, לא מוטלת עליך חובה למסור את המידע, אולם באי מסירתו לא נוכל לטפל בהזמנתך. מסירת הפרטים על ידך בעת ביצוע הזמנה מהווה הצהרה מצידך על מסירת המידע ביודעין ועל היותו נכון.

   

  איזה שימוש נעשה במידע שנאסף

  נתור תשתמש במידע אודותיך לרבות העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי תשלום, כתובת האינטרנט (IP) ממנה פנית ועוד על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין. המידע יישמר במאגר המידע הרשום של החברה, שבין מטרותיו מתן שירות וטיפול שוטף בהזמנות, ייעול השירות מול לקוחות החברה וחברות קשורות וכן לצרכים תפעוליים, צרכים שיווקיים, צרכים סטטיסטיים לרבות עיבוד המידע, דיוור ישיר ופניות לצורך מימוש מטרות אלו בכפוף להוראות הדין. כמו כן, המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים כאמור וזאת בכפוף להוראות החוק.

   

  דיוור ישיר

  אנו עשויים להשתמש בנתונים שלך כדי ליצור איתך קשר לגבי המוצרים והשירותים שלנו וכן כדי לשלוח אליך מדי פעם גם מידע פרסומי שיווקי אחר. מידע כזה ישוגר אליך לאחר הרשמתך לאחד השירותים שלנו ו/או ביצוע ההזמנה על ידך. כאשר נשלחת אליך תקשורת שיווקית באמצעות דוא"ל או מסרונים לטלפון הנייד (SMS), באפשרותך בכל עת לבטל קבלת מסרים מעין אלו באמצעות לחיצה על לשונית הסרה המופיעה בהודעה או שליחת בקשה להסרה מרשימת תפוצה לכתובת מייל site@israir.co.il או לפקס 03-7969213 ובכך למנוע קבלת הודעות שיווקיות מאיתנו.

   

  העברת המידע לצדדים שלישיים

  לידיעתך, ייתכן ולצורך טיפול בהזמנתך, נדרש להעביר המידע או חלק ממנו אל הספקים הרלוונטיים כגון חברות תעופה אחרות, בתי מלון, חברות נסיעות וכיוב'.

  ייתכן שהמידע יועבר לחברות אשראי, חברות בדיקת אשראי, רשויות ציבוריות כגון מכס והגירה, או גוף ממשלתי או ציבורי אחר, והכול במידת הצורך, או כנדרש על פי כל דין.

  יצוין כי אם לא נוכל להעביר מידע זה אל הספקים הרלוונטיים, בכל מקום בו הם נמצאים, לא נוכל לספק את הזמנתך. בביצוע הזמנה זו, הנך מסכים להעברתו של מידע זה לגורמים הרלוונטיים.

  נתור שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך, ללא קבלת רשות ממך אם נתור מאמינה בתום לב כי פעולה זו נדרשת לצורך אחד או יותר מהמקרים הבאים: 

  א. במקרה בו המידע דרוש כדי להגן על הזכויות ו/או הקניין של החברה או של חברות הקשורות ו/או של אינטרסים או זכויות של לקוחות החברה. 

  ב. במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר ו/או במקרה של ביצוע או ניסיון לבצע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין וכן לצורך אכיפת תנאי השימוש.

  ג. במקרה בו המידע דרוש לצורך ציות לדרישות הדין או לצורך ניהול הליך משפטי.

  ד. כאשר הדבר נדרש על-פי צו שיפוטי או על-פי דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק.

  ה. במקרה בו מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף או לרכושך.

  מדיניות הפרטיות אינה חלה בנוגע לחברות אחרות אשר אינן בבעלותה או בשליטה של נתור וכן לגבי עובדים שאינם מועסקים על ידי נתור. 

  במקרה בו החברה תתמזג עם תאגיד אחר או תמזג פעילות האתר עם צד ג', תהא זכאית להעביר המידע לאותו תאגיד או צד ג' ובלבד שאותו גורם ישתמש במידע על פי הוראות מדיניות פרטיות זו ועל פי כללי החוק.

   

  הסכמתך לתנאי השימוש באתר האינטרנט 

  נתור מנהלת אתר שכתובתו www.natour.co.il (להלן: "האתר" ו/או "אתר האינטרנט"). החברה שומרת ומכבדת את פרטיות המשתמשים באתר המופעל על ידה. על כן מפורסמים בזאת, גם תנאי השימוש המהווים חלק ממדיניות הפרטיות.

  השימוש באתר האינטרנט מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, וכן לתנאי השימוש של אתר האינטרנט ובהתאם לכל דין אשר חל או יחול על שימוש סביר באתר האינטרנט. אם אינך מסכים לאחד מהתנאים, אנא הימנע מהמשך השימוש באתר האינטרנט ו/או פנה אלינו על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות.  

  בעת גלישתך באתר האינטרנט, נשמר אצלנו באופן אוטומטי מידע אנונימי מסוים, כגון שמו של ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובת ה-IP שלך, תאריך ביקורך, משך הביקור, באילו עמודים ביקרת באתר וסוג הדפדפן בו נעשה שימוש.

   

  קבצי Cookie 

  ה-Cookies (להלן: "קוקיס"), הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בעת כניסתך לאתר, בהנחה שהגדרות הדפדפן שלך מאפשרות זאת. חלק מהקוקיס יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן וייתכן שאחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח. הקוקיס מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת באתר, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, ומדורים ומידע שהשתמשת בהם במסגרת השיטוט באתר.

  האתר עושה שימוש בקוקיס, באמצעותן נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות וכך להקל על שימושך באתר. נוסף על כך, ייתכן שהמידע שייאסף באמצעות הקוקיס ישמש לצורך הצגת מודעות והצעות למוצרים ולשירותים שונים של החברה בעת ביקורך באתר ו/או באתרים אחרים. קבצי הקוקיס שלנו אינם מכילים שום פרטים אישיים מזהים. אנו משתמשים בקבצי קוקיס כדי לעקוב אחר דפוסי השימוש של המחשב שלך באתר שלנו.

   

  קבצי Cookie של צד שלישי

  ייתכן והבחנת שאנו מאפשרים פרסום של צדדי ג' באתר שלנו. מדי פעם צדדי ג' אלה עשויים לשלוח אליך קובץ Cookie (להלן: "קוקיס"). אין לנו שליטה על כך. למרות שלא ניתן לחסום קבצי קוקיס זמניים, מאחר והם נדרשים לצורך פעולתו התקינה של אתר האינטרנט שלנו, באפשרותך להגדיר את דפדפן האינטרנט שלך כך שהוא ידחה הן את קבצי הקוקיס הקבועים והן את קבצי הקוקיס של צד שלישי. האופן שבו תעשה זאת תלוי בדפדפן האינטרנט שבו הנך משתמש. אנא פנה לאתר האינטרנט של היצרן הרלוונטי של דפדפן האינטרנט שבו אתה משתמש, ושם תוכל לקבל את כל המידע הדרוש לך.

  אם אתה לא אוהב קבצי קוקיס, דפדפן האינטרנט שלך כולל אפשרות שמאפשרת לך לא לקבל אותם. אנחנו לא ממליצים להשתמש באפשרות זו, כיוון שהיא הופכת את הגלישה באתרים שלנו לחוויה פחות מהנה, מאחר והאתרים אינם יכולים לזהות אותך ואת ההעדפות שלך לקבלת מידע. אלא אם התאמת את הגדרות הדפדפן שלך כך שהוא יסרב לקבל קבצי קוקיס, המערכת שלנו תנפיק קבצים אלה בעת כניסתך לאתר שלנו. קובץ קוקיס אינו יכול לאחזר מידע מקבצי קוקיס אחרים, ואף לא מידע אחר כלשהו מהמחשב או ממכשיר אישי (personal device). 

  מרגע שביקרת באתר שלנו וקיבלת את קבצי הקוקיס שלנו, מספר הזיהוי שלך מוקצה אוטומטית למחשב שלך בכל פעם שאתה מבקר באתר שלנו. למרות העובדה שהנך נותר אנונימי עד שתזין פרטים אישיים באתר, מספר הזיהוי מאפשר לנו לתעד את הגלישה שלך, כך שנוכל לסייע לך טוב יותר היה ותצטרך שירות או תמיכה פרטניים. לאחר שהזנת פרטים אישיים באתר, אנו מקשרים את מספר הזיהוי שלך עם פרטי הקשר שלך כדי שנוכל לזהותך בביקוריך בעתיד. כמו כן, אנו עושים שימוש בקבצים הנ"ל כדי לעקוב אחר הלחצנים השימושיים ביותר שלך (מידע שיש לך בו עניין אישי). 

  אנו עשויים לאסוף ולהעביר לצדדי ג', נתונים סטטיסטיים מצטברים על המשתמשים שלנו במונחים של מספר, דפוסי גלישה ומידע אתר רלוונטי.

  כמו כן, ייתכן שהנתונים שלך יעובדו על ידי צדדי ג' הפועלים מחוץ לישראל והמספקים לנו שירותים שונים. במסירת הנתונים שלך, אתה מסכים לכך שהנתונים שלך ישמשו באופן האמור לעיל במדינות בהן ייתכן ואין חוקים שנועדו להגנה על מידע.

   

  רכישה בטוחה באתר מאובטח

  החברה מנהלת את האתר על פי נוהלי אבטחת מידע המחויבים על פי החוק.

   

  קישורי צד שלישי 

  האתר רשאי לספק מעת לעת קישורים אל או מאת אתרי אינטרנט או מקורות של צד שלישי אליהם תינתן לך גישה בהתאם לשיקול הדעת שלך. אנא שים לב שכל אתר או מקור כזה של צד שלישי עשוי לאסוף את הנתונים האישיים שלך ולהשתמש בהם באופן שונה מאתנו. נתור אינה תומכת או מקבלת על עצמה אחריות כלשהי לגבי נהלי איסוף הנתונים, מדיניות הפרטיות או התכנים של כל אתר אליו ניתן קישור באתר זה של נתור או באתרים המקושרים אליו. עליך ליצור קשר ישיר עם הבעלים או המפעיל של אתר כזה, אם ברצונך לברר פרטים לגבי נהלי הפרטיות וסוגי המדיניות שלהם, לפני שתעביר אליהם את  הנתונים האישיים שלך.

  אם אינך רוצה לקבל קוקיס, תוכל לחסום את האפשרות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, עליך לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא תוכל ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר או באתרים אחרים, בהתאם להגדרות הדפדפן. כמו כן, בכל עת, באפשרותך למחוק את הקוקיס ממחשבך. מוצע לעשות כן אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתרי כלמוביל והשירותים המוצעים בהם יותאמו להעדפותיך. הואיל והקוקיס לעיתים מקלות עליך את הצורך להזין פרטים אישיים ונתוני זיהוי בכל ביקור מחדש באתר/ים, אזי יש להיזהר מלמחוק אותן, אלא אם דאגת לשמור את הפרטים המזהים הדרושים במקום ידוע ומאובטח.

   

  שינויים במדיניות הפרטיות

  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. 

   

  זכותך לעיין במידע

  החוק מקנה לכל אדם זכות עיון במידע המוחזק אודותיו במאגר המידע. הינך רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר המידע ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כמו כן ככל ואינך מעוניין שפרטיך יכללו במאגר המידע, הינך רשאי לפנות אלינו ולבקש לתקן המידע או למחקו באמצעות שליחת בקשה בכתב אל החברה לכתובת רח' המלאכה 3 בית ויקטוריה, תל אביב 5348303 או למייל site@israir.co.il. 

   

   

  ** מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.