תוכן מרכזי,
באפשרותך ללחוץ אנטר כדי לדלג לאזור הבא
 • טיסות בינלאומיות עם חברת נתור

  אובדן/נזק לכבודה בטיסות נתור
  *במקרה של אובדן או נזק לכבודה או הפרדה ביטחונית או השארת פריט בתא הנוסעים של המטוס,  על הנוסע לדווח על כך במיידית לאחר הנחיתה במחלקת אבידות ומציאות אשר בשדה התעופה עוד לפני צאתו משדה התעופה ולמלא דוח בנושא. 


  *בשדה התעופה בן גוריון ימולא הדוח במחלקת אבידות ומציאות של חברת לאופר ובשאר יעדי ישראייר בעולם, ימולא הדוח במחלקת אבידות ומציאות המייצגת את ישראייר בשדה התעופה.
  *על נוסעים המתקשרים מחו"ל לדווח על אובדן כבודה, יש לפנות למחלקת אבידות ומציאות של חברת לאופר   לשם בירורים לטלפון: 972-3-9754072 או לפקס: 972-3-9754218 ולקבל מהם עדכון שוטף.
  *במקרה של נזק לכבודה רשומה בטיסת ישראייר, יש לפנות בכתב למחלקת פניות לקוחות בתוך 7 ימים מהמועד בו הכבודה הועמדה לרשות הנוסע.
  *מידע נוסף בנושא ניתן ברובריקה מחלקת פניות לקוחות.
   
  איחור/אי התייצבות נוסע לטיסות ישראייר
  * במקרה שנוסע איחר לטיסה או לא התייצב כלל לטיסה, יצטרך הנוסע לרכוש כרטיס טיסה חדש ולא יקבל החזר כספי.

  ארוחות ושתייה בטיסות ישראייר 
  *בטיסות ישראייר הארוחה והשתייה הינם בתשלום נוסף בלבד במטוס.
  *בטיסות שאורכן עד שעתיים- אין כלל הגשה.
  *בטיסות שאורכן משעתיים עד שלוש שעות- תתאפשר לנוסעים רכישת מים מינרלים, שתייה קלה ושתייה חמה.
  *בטיסות שאורכן מעל שלוש שעות- תתאפשר לנוסעים רכישת כריכים, סלטים, מים מינרלים, שתייה קלה ושתייה חמה.
  *כל הכריכים/סלטים הינם כשרים בהשגחת רבנות לוד.
  *לתפריט המכירה לחצו כאן. 

  אשרור טיסות ישראייר
  * 72 שעות לפני מועד הטיסה, חלה חובה על הנוסע להתקשר עם סוכנות הנסיעות דרכה ביצע את ההזמנה בהתאם לפרטים בכרטיס הטיסה, זאת על מנת לוודא אם לא חל שינוי במועד טיסתו ו/או בחברת התעופה, לעומת המצוין בכרטיס הטיסה.

  אשרות ודרכונים 
  *באחריות הנוסעים (כולל קטינים) להצטיידבדרכון תקף ל-6 חודשים לפחות מיום היציאה מהארץ, באופן שיכסה את תקופת השהות בחו"ל, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות לכל מדינה אשר במסלול הנסיעה,וכן לציין בפני ישראייר אם ברשותם דרכון שאינו ישראלי או תעודת מעבר.
  *חובה על כל אזרח ישראלי, בין אםהוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראליבלבד.
  *הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס ודין המדינה עשוי להשתנות מעתלעת.
  *הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזה, הינו באחריות הנוסע בלבד.
  *כל הוצאה ו/או נזק הנגרמים בגין דרכון שלא בתוקף ו/או אשרות כניסה לא תקינות והמונעות כניסת הנוסע למדינה כלשהי, תחול על הנוסע בלבד.
  *הטסת קטין (עד גיל 18) ישראלי וזר, היא בכפוף לנוהל מעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול של רשות האוכלוסין וההגירה בישראל ולקטין ו/או למי מטעמו האחריות לפעול על פיו.
  *מבוגר הטס עם ילד קטין (עד גיל 18) שאיננו ילדו שלו ואפילו וקיימת שייכות משפחתית, חייב להציג בדלפקי הבידוק לטיסה מסמך נוטריוני בשפה האנגלית המאשר כי הורה הילד יודע ומאשר את הטסת הילד עם הנוסע המבוגר הנ"ל, אחרת לא יתקבלו לטיסה.
  * בהתאם לדרישת הרשויות הרוסיות, כל אזרח רוסי, שטרם מלאו לו 18 שנה ביום נסיעתו וטס לבדו, חייב להציג בדלפקי הבידוק לטיסה של ישראייר, מסמך נוטריוני בשפה האנגלית המצהיר כי הנוסע רשאי לטוס. המסמך צריך לציין את תאריך הטיסה והיעדים אליהם מתוכנן הנוסע לצאת.
   
  דיוטי פרי בטיסות ישראייר
  * ניתן לרכוש מוצרים פטורים ממכס רק בטיסות הבינלאומיות של ישראייר.
   
  דמי ביטול/שינוי הזמנה
  * על הנוסע לוודא מראש את התנאים אצל סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה.
   
  הושבה בטיסות ישראייר
  * אין ישראייר יכולה להתחייב למושב זה או אחר ו/או להושבת נוסעים מאותה משפחה ביחד במטוס, גם אם הועברה בקשה מראש על כך ע"י הנוסעים. 
  * ניתן להזמין בדלפקי הבידוק לטיסה מושב ביציאת חירום (מס' המושבים הינו מוגבל) בתוספת תשלום. 
   
  הטסת אופניים בטיסות ישראייר
  * נוסע המבקש להטיס את אופניו בטיסת ישראייר צריך לנקוט בפעולות הבאות:
  * על האופניים להיות ארוזות בקרטון מתאים.
  * הפדלים צריכים להיות מורכבים הפוך (כלפי פנימה).
  * הכידון צריך להיות מסובב ב-90 מעלות כך שהוא בקו אחד עם שילדת האופניים.
  * הצמיגים לא מנופחים.
  * חל איסור על הטסת משאבת גז/לחץ.
  * בגין כל הטסת זוג אופניים אחד בטיסות לאירופה ומאירופה יחויב הנוסע בתשלום של 70 דולר לכיוון ללא מגבלת גודל או משקל.

  הטסת בעלי חיים בטיסות ישראייר
  * הטסת בעלי חיים בטיסות ישראייר מותרת בכלוב בלבד.
  * יש להצטייד בטופס אישור מווטרינר בלטינית המאשר את בריאות החיה, תאריך הטופס הוא לכל היותר שבועיים לפני מועד הטיסה. 
  * ניתן להעלות עד 2 חיות מחמד לתא הנוסעים בהגבלות הבאות:
  * חיות המחמד שיאושרו להובלה חייבות בתעודות חיסון ואישורי כניסה מהרשויות הרלוונטיות ביעד הביניים או היעד הסופי.
  * חיות שיפגינו סימנים ברורים וגלויים של מחלה, לא יאושרו לטיסה.
  * בסמכות הקברניט להורות על הורדת בעל חיים מהמטוס, במידה ובעל החיים מפריע או הפריע באופן בולט לנוסעים.
  * בעלי חיים (חיות מחמד – כלבים וחתולים בלבד) השוקלים עד 8 ק"ג (כולל מיכל הנשיאה), יאושרו להובלה רק בתא הנוסעים, יחד עם נוסע מלווה, בתנאי שיינשאו בכלוב קשיח או רך ובלבד שגודלו לא יחרוג מהמידות 4021 X 40 X ס"מ והוא ניתן לאחסון תחת המושב לפני הנוסע. יש ליידע על כך את סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה מבעוד מועד.
  * ניתן לקחת עד שתי חיות מחמד בכלוב אחד, בתנאי שמשקלן הכולל עם הכלוב לא יעלה על 8 ק"ג, והן יכולות לשהות יחדיו במיכל מבלי להפריע לנוסעים.
  * חל איסור הנחת כלוב על ברכי הנוסע בשלב המראה ונחיתה.
  * בעלי חיים (חיות מחמד) השוקלים יותר משמונה ק"ג (כולל מיכל הנשיאה) לא יאושרו להטסה.
  * בעל החיים ישהה בתוך הכלוב במהלך כל הטיסה.
  * תשלום עבור הטסת בעל חיים, ייגבה בהתאם לתעריף הובלת בעלי חיים בטיסה.
  * כלב נחייה המתלווה לנוסע עיוור, הינו ללא תוספת תשלום.
   
  הטסת נשים בהריון בטיסות ישראייר
  * נשים בהריון עד סוף שבוע 27 – יחתמו על טופס הגבלת אחריות בדלפקי הצ'ק אין לטיסה.
  * נשים בהריון החל משבוע 28 ועד סוף שבוע 35 – יחתמו על טופס הגבלת אחריות ויציגו אישור רופא המאשר את הטסתן.
  * נשים בהריון החל משבוע 36 – אינן מורשות לטוס כלל.
  * חובת ההצהרה על מצב הריון חלה על הנוסעת בעת ביצוע ההזמנה ובעת ההתייצבות בדלפק הצ'ק אין לטיסה.
   
  הפרדה ביטחונית בטיסות ישראייר 
  * הפרדה ביטחונית הינה פריט או חפץ שאינו מאושר ע"י גורמי הביטחון להטסה יחד עם הנוסע.
  * במקרים שהופרד חפץ מנוסע מסיבה זו, על הנוסע לגשת לדלפקי אבידות ומציאות המייצגת את ישראייר בשדה התעופה ולפתוח דף דרישה. בנתב"ג על הנוסע לגשת לדלפקי חברת לאופר.
  * ישראייר איננה אחראית להפרדות ביטחוניות שהופרדו ע"י רשויות הביטחון שאינן עובדיה ואיננה מעבירה לבית הלקוח את החפץ כשזה יגיע ועל הנוסע יהיה להגיע לאוספו משדה התעופה.
  * כל חפץ חד חייב להיות בתוך המזוודה הנשלחת לבטן המטוס.
   
  התייצבות לבידוק לטיסות ישראייר
  * טיסות ישראייר מתל אביב ממריאות משדה התעופה בן גוריון (טרמינל 1 או 3). על הנוסע לוודא מראש אצל סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה מאיזה טרמינל ממריאה הטיסה מבן גוריון ו/או מחו"ל.
  * על הנוסע להתייצב בדלפקי הבידוק לטיסה (CHECK IN), לאחר סיום הבידוק ביטחוני, ולא יאוחר משלוש שעות לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה. דלפקי הבידוק לטיסה (CHECK IN) יסגרו שעה לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה.
  * תהליך בידוק ושיקוף הכבודה בנתב"ג לא יתבצע בנוכחות הנוסעים, אלא רק לאחר שליחת הכבודה. לתשומת ליבכם, לא ניתן יהיה לקבל נוסעים המבקשים לשלוח כבודה לתא המטען במטוס בטווח של שעה או פחות משעה להמראה.
  * טיסות לא יעוכבו בגין נוסעים המאחרים להתייצב לבידוק לטיסה ונוסעים מאחרים לא יתקבלו לטיסה וזאת על מנת למנוע עיכוב ביציאת הטיסה והעלויות הכרוכות בכך יחולו עליהם. בנוסף לכך שמורה הזכות לישראייר שלא להחזיר לנוסע המאחר לטיסה את מחיר כרטיס הטיסה או לבצע החזר חלקי בלבד, והאחריות לנזקים שיגרמו לישראייר תחול על הנוסע המאחר בלבד. 
   
  התייצבות בשער העלייה למטוס ישראייר
  * על הנוסע להתייצב בשער העלייה למטוס בזמן הנקוב בכרטיס העלייה למטוס.
  * טיסות לא יעוכבו בגין נוסעים המאחרים להתייצב לשער העלייה למטוס ונוסעים מאחרים לא יועלו לטיסה וכבודתם של נוסעים מאחרים תורד מהמטוס וזאת על מנת למנוע עיכוב ביציאת הטיסה והעלויות הכרוכות בכך יחולו עליהם. בנוסף לכך שמורה הזכות לישראייר שלא להחזיר לנוסע המאחר לטיסה את מחיר כרטיס הטיסה או לבצע החזר חלקי בלבד, והאחריות לנזקים שיגרמו לישראייר תחול על הנוסע המאחר בלבד. 
   
  חומרים מסוכנים בטיסות ישראייר מטעמי בטיחות, חפצים מסוכנים כגון אלו המפורטים מטה, לא יובלו בכבודת הנוסע:
  1. גזים דחוסים (מוקפאים,דליקים, בלתי דליקים ורעילים) כגון בוטאן וחמצן, חנקן נוזלי, מיכלי חמצן לצלילה תת-מימית, אלא אם רוקנו, מיכלי גז דחוס.
  2. חומרים מאכלים כגון חומצות, חומרי בסיס, סוללות מופעלות בתא רטוב ופריטים הכוללים כספית. 
  3. חומרי נפץ, תחמושת, כולל כדורים ריקים, אקדחים, זיקוקין, פיקות כדורי אקדח.
  4. נוזלים וחומרים מוצקים דליקים כגון מצתים שיש להטות לפני שמציתים אותם, דלק למצתים, גפרורים (הנוסע יכול לשאת עליו גפרורי בטיחות), מצתים, צבעים וחומרים מדללים.
  5. חומרים מחמצנים כגון אבקות הלבנה ומי חמצן.
  6. רעלים וחומרים מדבקים, כגון קוטלי חרקים, קוטלי עשבים וחומרים המכילים וירוסים חיים.
  7. חומרים רדיואקטיביים. 
  8. תיקי מנהלים עם מנגנוני אזעקה, שוקרים חשמליים, תרסיסי גז מדמיע.
  9. פריטים נוספים כגון חומרים ממוגנטים, חומרים פוגעים או שגורמים לגירוי.
  10. תרופות ותכשירי טיפוח בכמויות מוגבלות הדרושים לנוסע במשך הנסיעה, כגון תרסיס לשיער ובושם מותרים לנשיאה.
  ניתן לשלוח רבים מהפריטים המפורטים כאן כמטען אווירי בתנאי שהם ארוזים בהתאם לתקנות המטען האווירי.
   
  חמצן כעזרה ראשונה בטיסות ישראייר 
  * ניתן להטיס בקבוקי חמצן פרטיים בתנאי שהם ריקים לחלוטין, בדיקה תעשה ע"י עובד ישראייר או בא כוחו לעניין.
  * נוסע שחש ברע במהלך טיסה יכול לקבל כעזרה ראשונה חמצן למשך מספר דקות מוגבל.
  * אין שרות חמצן לאורך כל הטיסה, למעט עזרה ראשונה למספר דקות מוגבל בלבד.
  * נוסע המבקש לעשות שימוש בבלון חמצן ו/או במחולל חמצן בטיסות ישראייר, יגיש הצהרה חתומה על ידו ועל ידי הרופא המטפל ובנוסף ישלח לישראייר מפרט יצרן של מחולל החמצן שברשותו.
  * את ההצהרה ומפרט היצרן למחולל החמצן יש להעביר לישראייר עד 72 שעות לפני מועד הטיסה לפקס מס' 972-3-511-5554 ו/או לדוא"לsite@israir.co.il .
  * להורדת טופס ההצהרה לחצו כאן

   

  * אין באפשרות הנוסע להטעין את בלון החמצן ו/או מחולל החמצן במטוס במהלך הטיסה.

  ילד בלתי מלווה בטיסות ישראייר 
  * ילד בלתי מלווה הינו ילד הטס לבדו והנו בתווך הגילאים 6 עד 12.
  * יש להזמין שירות זה במעמד ביצוע ההזמנה אצל סוכנות הנסיעות והינו כרוך בתשלום.
  השירות כולל:
  * בשדה המוצא - קליטת הילד בדלפקי הצ'ק אין וליווי הילד לשער העלייה למטוס ומסירת הילד למנהל השירות בטיסה.
  * בטיסה - צוות הדיילים מיודע על מקום ישיבת הילד במטוס ודואג לרווחתו. 
  * בשדה היעד - ליווי הילד מהמטוס לאולם קבלת הכבודה, קליטת הכבודה של הילד ומסירת הילד להורה/אפוטרופוס.
   
  ילדים ותינוקות בטיסות ישראייר 
  * תינוק מוגדר כך עד גיל 24 חודשים. 
  * תינוק שלא מלאו לו 8 ימים ביום הטיסה לא יוכל לטוס.
  * תינוק אינו זכאי למושב במטוס.
  * תינוק אינו זכאי לארוחה.
  * שירות העריסות במטוס ניתן רק בטיסות בינלאומיות ורק במטוסי האיירבאס.
  * במטוס מס' העריסות מוגבל.
  * ישנה מגבלת משקל לעריסה והיא מתאימה לתינוק שבמשקל של עד 9 ק"ג בלבד. תינוק מעל משקל של 9 ק"ג אינו יכול לקבל עריסה, גם אם היא זמינה במטוס. 
  * הזמנת עריסה תמיד תהייה בגדר בקשה ואישור סופי יינתן רק במעמד ביצוע הבידוק לטיסה בשדה התעופה.
  * ניתן לחמם מזון לתינוק במטוס.
  * הורה שמגיע לטיסה עם כסא בטיחות, יכול להשתמש בו רק אם רכש מושב מראש עבור התינוק. בהתאם למצב תפוסת המטוס, ניתן לאשר להורה המגיע לטיסה עם סל-קל, להשאירו בתא הנוסעים או לשלוח אותו לתא המטען.
  * ניתן לרכוש לתינוק מושב בתשלום במחיר כרטיס ילד.
  * על כל תינוק אחד חייב להיות מוצמד מבוגר אחד.לצורך העניין, מבוגר הנו נוסע מעל גיל 18.
  * תינוק זכאי לכבודת מטען במשקל כולל של עד 10 ק"ג.
   
  כבודת מטען בטיסות ישראייר
  * מטען הנוסע (מעל גיל שנתיים) להטסה בתא המטען יכלול עד מזוודה אחת בינונית בלבד במשקל כולל של עד 23 ק"ג. 
  * משקל המטען המותר לתינוק עד גיל שנתיים להטסה בתא המטען הוא 10 ק"ג. 
  * על הנוסע לוודא בעת ביצוע ההזמנה, כי התשלום עבור הכרטיס טיסה הינו כולל גם את עלות הטסת הכבודה, אחרת ייאלץ לשלם עלות זו ישירות לישראייר בדלפקי הבידוק לטיסה בשדה התעופה (50 דולר עבור מזוודה אחת בינונית בלבד במשקל כולל של עד 20 ק"ג).
  * כל חריגה במשקל ובגודל ובמספר יחידות הכבודה תחויב בתשלום נוסף ישירות לישראייר (מחירון ניתן לקבל אצל סוכן הנסיעות).
   
  כבודת יד בטיסות ישראייר
  לגודל ולמשקל של כבודת היד הנלקחת לתא הנוסעים, יש השפעה מכרעת על הנוחות והבטיחות בטיסה. על כן, נקבעו מידות ומשקל לכל יחידת כבודת יד המותרת לנשיאה לתא הנוסעים. בדלפקי הבידוק לטיסה שבנמל התעופה, ייבדק גודל ומשקל כבודת היד שהנוסע מתכוון לקחת עימו לתא הנוסעים. במקרה שכבודת היד תחרוג ממגבלות הגודל או המשקל המותר לנשיאה לתא הנוסעים כפי שמפורט לעיל, תתויג כבודת היד כמטען רגיל ותישלח אל תא המטען שבמטוס והנוסע יחויב במידה וחרג בכבודת המטען.
   
  כבודת יד – מטוסי איירבס
  משקל –  8 ק"ג. 
  גודל כבודת יד - 55 ס"מ (אורך), 40 ס"מ (רוחב), 25 ס"מ (עומק) או 22 אינץ (אורך), 18 אינץ (רוחב), 120 אינץ (עומק). המידות הנ"ל כוללות גלגלים, ידיות, כיסי צד וכו'.
   
  כבודת יד - מטוסי ATR
  משקל – 5 ק"ג.
  גודל כבודת יד – 50 ס"מ (אורך), 40 ס"מ (רוחב), 20 ס"מ (עומק). 
  לא יאושרו תיקי טרולי למיניהם בתא הנוסעים של מטוסי ה- ATR.
   
  כבודת יד בטיסות ישראייר - הנחיות ביטחון
  בעקבות הנחיות גופי אבטחה תעופתית בעולם, הוחמרו הבדיקות הביטחונית של כבודת יד של הטסים. לנוחיותכם, להלן פירוט ההנחיות כפי שהתקבלו מהשלטונות הזרים, אשר הודיעו כי יאכפו את הנושא בכניסה למדינתם.
  * התיקים לא יכילו כל מוצר נוזלי או משחה, כגון: 
  1. משקאות מכל סוג. 
  2. שמפו. 
  3. קרמים למיניהם. 
  4. משחת שינים. 
  5. תרסיסים למיניהם. 
  6. מוצרים קוסמטיים נוזליים (כגון בושם). 
  ניתן לרכוש מוצרים אלו בדיוטי פרי ולהשאירם בארץ (פטור ושמור). 
  נוסעים שאינם שבים לארץ, מתבקשים לא לרכוש בדיוטי פרי מוצרים אלו.
  כל המוצרים יכולים להישלח לבטן המטוס.
   
  * מוצרים נוזלים/קוסמטיים שכן מאושרים: 
  1. מזון לתינוקות במידה ותינוק טס עם מלווה. 
  2. תרופות עם מרשם על שם הנוסע. 
  3. תרופות ללא מרשם אשר הכרחיות לטיסה. 
  4. תרופות נוזליות לחולי סכרת. 
  5. מוצרי היגיינה קשיחים כגון: דאודורנט קשיח, שפתון, מוצרי היגיינה נשית. 
  * בנוסף בתיק היד ניתן ומומלץ לקחת את הפריטים הבאים: 
  1. ארנק כיס עם כסף, כרטיסי אשראי ותעודות זהות. 
  2. מסמכי טיסה. 
  3. תרופות עם מרשם שמי וציוד רפואי. 
  4. משקפים ומשקפי שמש ללא הקופסא. 
  5. כלי אחסון לעדשות מגע ללא בקבוקי הנוזל. 
  6. ציוד לתינוקות: מזון לתינוקות, חלב בבקבוק של תינוק, חיתולים, קרם לתינוקות. 
  7. מוצרי היגיינה: טישו (ללא הקופסה), מטפחות, מוצרי היגיינה נשית. 
  8. מפתחות אך לא אלקטרונים.
  * כיסאות גלגלים ועזרי הליכה יעברו בדיקות שיקוף גם כן. * לתשומת ליבכם, גם לאחר ביצוע כל הבדיקות הנ"ל, יתכנו בדיקות נוספות בשערי העלייה למטוס. * מוצרים שאסורים להעלאה למטוס, לא יוכלו להירכש גם בדיוטי פרי בטיסה על ידי נוסעים עם טיסות המשך. * אין הגבלה נוספת על מוצרים בכבודה הנשלחת לבטן המטוס.
   
  כלי נגינה בטיסות ישראייר
  * כלי נגינה הניתן לאריזה במארז קשיח, ישלח לתא המטען של המטוס.
  * היה ואין אפשרות לשלוח את הכלי נגינה לתא המטען של המטוס, יש לרכוש מושב נוסף עבור הכלי נגינה, בהנחה כמובן שאינו ניתן לאחסנה בתאים העליונים בתא הנוסעים ומתאים בגודל לאחסון על מושב. 
  * החיוב בעבור הטסת כלי נגינה הנו על פי התעריף המקובל בתשלום משקל עודף בישראייר, למעט במקרים בהם נרכש מושב לשם ההטסה.
   
  סוללות ליתיום בכבודת הנוסעים בטיסות ישראייר
  על פי הנחיות ארגון חברות התעופה הבינלאומי IATA, ניתן להטיס סוללות LITHIUM בכבודת הנוסעים, במגבלות הבאות:
  1. סוללות רזרביות מותרות להטסה בכבודת היד בלבד:
  - סוללות LITHIUM METAL (לא נטענות) מוגבלות עד 2 גרם LITHIUM (עד גודל AA) לסוללה. 
  - סוללות LITHIUM ION (נטענות) עד לדירוג* של 100 W/H (או 8 גרם **ELC ).
  2. סוללות בדירוג שבין W/H 100 ל- W/H 160 (או 13 גרם ELC) :
  - מותרות להטסה כאשר הן מותקנות במכשיר אלקטרוני, בכבודת היד או בתא המטען. 
  - מותרות עד 2 סוללות רזרביות לכל נוסע, בכבודת היד בלבד.
  3. על הסוללות הרזרביות להיות ארוזות באריזתן המקורית או עטופות בנפרד זו מזו בניילון, כאשר קטבי הסוללות מבודדים מפני קצר.
  4. סוללות בדירוג גבוה יותר מ- W/H 160 אסורות להטסה בכבודת נוסעים.
  * הדירוג ( RATING ) מסומן על גבי הסוללה. במידה ואינו מסומן, ניתן לחשבו על ידי הכפלת מתח 
  הסוללה ( VOLT ) בהספק ( AMPER/H ).
  ** EQUIVALENT LITHIUM CONTENT
   
  עגלות ילדים בטיסות ישראייר
  המראות– עגלות הילדים יילקחו ליד גרם מדרגות המטוס או בשרוול הכניסה למטוס. חשוב לוודא שחלקים הניתקים מהעגלה יילקחו ע"י ההורה עימם לתא הנוסעים.
  נחיתות– ככלל יעשה ניסיון לתת להורה את העגלה ליד המטוס או בסמוך ל- GATE בהתאם לנוהלי שדה התעופה. הורים שמסרו את עגלת הילדים לפני ההמראה, מתבקשים לרדת אחרונים מהמטוס על מנת לאפשר לאנשי הקרקע לפרוק ולהביא להם את עגלת הילדים.
   
  ציוד ספורט, סקי, גלישה, צלילה בטיסות ישראייר
  * נוסע המבקש להטיס עימו ציוד ספורט כגון גלשני גלים, גלשני רוח, מגלשי סקי וכו', יעדכן מראש את סוכנות הנסיעות בעת ביצוע ההזמנה ויקבל את אישורה של ישראייר מבעוד מועד.
  * ייתכן והטסת הציוד תהייה כרוכה בתשלום נוסף (למידע מלא ומחירים יש לפנות למרכז ההזמנות של ישראייר). * ציוד צלילה מותר להטסה, אך ללא בלון החמצן ו/ או ציוד אחר המכיל חמצן.
   
  קבלת מסמכי נסיעה 
  על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מסוכנות הנסיעות שלו, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה וכיו"ב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה. 
   
  רגישות לאלרגנים בטיסות ישראייר
  * עקב רמת רגישות גבוהה בקרב הציבור לבוטנים ומוצריהם, אין ישראייר משתמשת בתפריטיה השונים בבוטנים ומוצריהם.יחד זאת אין ישראייר מתחייבת, כי נוסע הטס במטוסיה, לא יביא מביתו בוטנים או מוצר המכיל בוטנים.

  שירות טרום טיסה
  * בטיסות ישראייר אין שרות טרום טיסה. 

  שינויים במועדי טיסות ישראייר
  * לקוח המעוניין בפרטים אודות סטטוס אישור הטיסות שלו, יכול לפנות לכתובת מייל site@israir.co.il ולקבל את המידע המעודכן המצוי בידנו. ישראייר שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל את מועד הטיסה שפורסם.
  * הטיסות הינן מסוג טיסות שכר ו/או לאו קוסט ו/או סדירות אשר מטבען עשויים להיות בהם ביטולים, עיכובים, איחורים ושינויים בנתיב ו/או ביעד ו/או במספר הטיסה ו/או בחברת התעופה (שינוי מחברת ישראייר לחברה תעופה ישראלית אחרת או זרה) של הרגע האחרון על פי כל דין. לישראייר הזכות להשתמש בטיסותיה במובילים אוויריים אחרים גם תחת קוד הטיסה של ישראייר.
  * על הנוסע חלה האחריות למסור לסוכנות הנסיעות דרכה ביצע ההזמנה מספר טלפון או אמצעי תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני, לקבלת הודעות לשינויים בטיסות.
  * הטיסות מבוצעות ע"י ישראייר בהתאם לתנאי חוזה התובלה האווירית, לרבות חוק התובלה האווירית. 
   
  שירות לנוסעים עם מגבלה בטיסות ישראייר
  ישראייר שמה לה למטרה לסייע לכל נוסע בעל צרכים מיוחדים המבקש לטוס עימה. בכדי לסייע לנו שתקבל את השירות לו אתה זקוק בשדה התעופה ובתוך המטוס ולהפוך את נסיעתך לבטוחה, נוחה ומהנה, אנו מבקשים לקבל ממך באמצעות סוכנות הנסיעות שלך כל אינפורמציה מראש על כך עוד לפני סיום ביצוע ההזמנה אצלה.
  * אספקת כסא גלגלים (ללא מצבר) ע"י ישראייר הינה ללא כל תוספת תשלום.
  * נוסע הנעזר בכסא גלגלים, רשאי להטיס עמו את כיסאו הפרטי ללא כל תוספת תשלום.
  * כסא הגלגלים יילקח מהנוסע בפתח המטוס ויועמס לתא המטען ויימסר לו לאחר הנחיתה בפתח המטוס.
  * אנא יידע אותנו מהו גודלו ומשקלו של הכסא גלגלים וכל מידע מיוחד אחר.
  * הטיפול בכיסאות גלגלים חשמליים ובמצברים שלהן הינו ע"פ הנחיות התעופה הבינלאומיות(ICAO) להן ישראייר מחויבת.
  * במידה וכסא הגלגלים מונע על ידי מצבר, אנא ברר באיזה סוג מצבר מדובר ויידע אותנו בעת ביצוע ההזמנה ולפחות 48 שעות לפני מועד טיסת היציאה.
  * נוסע המתנייד בכסא גלגלים חשמלי, חייב לוודא כי המצבר הינו מצבר יבש (מצבר רטוב אינו מאושר כלל להטסה) ובטרם מסירתו לאנשי הקרקע יש לנתקו ולבודד את קטביו.
  * במקרים בהם הגישה למצבר מחייבת פירוק נרחב של הכיסא, ניתן שלא לנתק את הקטבים, אך זאת בתנאי שניתן לראות בוודאות שהכיסא מופעל באמצעות סוללה יבשה בלבד.
   
  תרופות, דגימות דם ומכשור רפואי בטיסות ישראייר
  תרופות
  * במהלך הטיסה, לא ניתן לשמור תרופות של נוסעים במקרר המטוס או במקום קר אחר. נוסע המבקש לשמור תרופה בקירור, יקבל שקית אטומה לנוזלים ובה קוביות קרח והנוסע ישמור אצלו את השקית עם התרופה. 
  * במהלך הטיסה ניתן לקבל כדור אקמול בלבד.
  * במקרה של מחלה או פציעה במהלך הטיסה, ישנה ערכה מלאה לטיפול בנוסע.
  דגימות דם
  * חל איסור מוחלט על העברת דגימות דם בכל כמות שהיא במטוסי ישראייר.
  מכשור רפואי
  * עקב הגבלות והיתרים מיוחדים להטסת מכשור רפואי, כל נוסע המבקש להטיס עימו מכשיר רפואי מכל סוג שהוא, יעביר מראש לישראייר באמצעות סוכנות הנסיעות שלו מפרט מקורי מהיצרן. מפרט מקורי זה ייבדק ע"י גורם מוסמך בישראייר ובהתאם לקביעתו יורשה להטסה או לאו. ללא שליחה מראש של המפרט המקורי לישראייר, לא ניתן יהיה לאשר הטסת המכשיר.
  * על המכשיר לפעול באמצעות סוללה פנימית ובשום מקרה לא יאושר חיבור המכשיר למתח חיצוני ממערכות המטוס.
  * על הנוסע לקחת בחשבון את אורך חיי הסוללה לעומת משך שעות הטיסה וכן לקחת גם בחשבון איחורים בטיסה.
  * נוסע המתייצב בדלפק הבידוק של ישראייר עם מכשיר רפואי, מבלי שעדכן וקיבל אישור מבעוד מועד מגורם בישראייר, לא יאושר להטסה עם המכשיר הרפואי.