תוכן מרכזי,
באפשרותך ללחוץ אנטר כדי לדלג לאזור הבא
 • טיסות בינלאומיות עם חברת נתור

  אובדן/נזק לכבודה בטיסות נתור
  *במקרה של אובדן או נזק לכבודה או הפרדה ביטחונית או השארת פריט בתא הנוסעים של המטוס,  על הנוסע לדווח על כך במיידית לאחר הנחיתה במחלקת אבידות ומציאות אשר בשדה התעופה עוד לפני צאתו משדה התעופה ולמלא דוח בנושא. 


  *בשדה התעופה בן גוריון ימולא הדוח במחלקת אבידות ומציאות של חברת לאופר ובשאר יעדי ישראייר בעולם, ימולא הדוח במחלקת אבידות ומציאות המייצגת את ישראייר בשדה התעופה.
  *על נוסעים המתקשרים מחו"ל לדווח על אובדן כבודה, יש לפנות למחלקת אבידות ומציאות של חברת לאופר   לשם בירורים לטלפון: 972-3-9754072 או לפקס: 972-3-9754218 ולקבל מהם עדכון שוטף.
  *במקרה של נזק לכבודה רשומה בטיסת ישראייר, יש לפנות בכתב למחלקת פניות לקוחות בתוך 7 ימים מהמועד בו הכבודה הועמדה לרשות הנוסע.
  *מידע נוסף בנושא ניתן ברובריקה מחלקת פניות לקוחות.
   
  איחור/אי התייצבות נוסע לטיסות ישראייר
  * במקרה שנוסע איחר לטיסה או לא התייצב כלל לטיסה, יצטרך הנוסע לרכוש כרטיס טיסה חדש ולא יקבל החזר כספי.

  ארוחות ושתייה בטיסות ישראייר 
  *בטיסות ישראייר הארוחה והשתייה הינם בתשלום נוסף בלבד במטוס.
  *בטיסות שאורכן עד שעתיים- אין כלל הגשה.
  *בטיסות שאורכן משעתיים עד שלוש שעות- תתאפשר לנוסעים רכישת מים מינרלים, שתייה קלה ושתייה חמה.
  *בטיסות שאורכן מעל שלוש שעות- תתאפשר לנוסעים רכישת כריכים, סלטים, מים מינרלים, שתייה קלה ושתייה חמה.
  *כל הכריכים/סלטים הינם כשרים בהשגחת רבנות לוד.
  *לתפריט המכירה לחצו כאן. 

  אשרור טיסות ישראייר
  * 72 שעות לפני מועד הטיסה, חלה חובה על הנוסע להתקשר עם סוכנות הנסיעות דרכה ביצע את ההזמנה בהתאם לפרטים בכרטיס הטיסה, זאת על מנת לוודא אם לא חל שינוי במועד טיסתו ו/או בחברת התעופה, לעומת המצוין בכרטיס הטיסה.

  אשרות ודרכונים 
  *באחריות הנוסעים (כולל קטינים) להצטיידבדרכון תקף ל-6 חודשים לפחות מיום היציאה מהארץ, באופן שיכסה את תקופת השהות בחו"ל, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות לכל מדינה אשר במסלול הנסיעה,וכן לציין בפני ישראייר אם ברשותם דרכון שאינו ישראלי או תעודת מעבר.
  *חובה על כל אזרח ישראלי, בין אםהוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראליבלבד.
  *הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס ודין המדינה עשוי להשתנות מעתלעת.
  *הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזה, הינו באחריות הנוסע בלבד.
  *כל הוצאה ו/או נזק הנגרמים בגין דרכון שלא בתוקף ו/או אשרות כניסה לא תקינות והמונעות כניסת הנוסע למדינה כלשהי, תחול על הנוסע בלבד.
  *הטסת קטין (עד גיל 18) ישראלי וזר, היא בכפוף לנוהל מעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול של רשות האוכלוסין וההגירה בישראל ולקטין ו/או למי מטעמו האחריות לפעול על פיו.
  *מבוגר הטס עם ילד קטין (עד גיל 18) שאיננו ילדו שלו ואפילו וקיימת שייכות משפחתית, חייב להציג בדלפקי הבידוק לטיסה מסמך נוטריוני בשפה האנגלית המאשר כי הורה הילד יודע ומאשר את הטסת הילד עם הנוסע המבוגר הנ"ל, אחרת לא יתקבלו לטיסה.
  * בהתאם לדרישת הרשויות הרוסיות, כל אזרח רוסי, שטרם מלאו לו 18 שנה ביום נסיעתו וטס לבדו, חייב להציג בדלפקי הבידוק לטיסה של ישראייר, מסמך נוטריוני בשפה האנגלית המצהיר כי הנוסע רשאי לטוס. המסמך צריך לציין את תאריך הטיסה והיעדים אליהם מתוכנן הנוסע לצאת.
   
  דיוטי פרי בטיסות ישראייר
  * ניתן לרכוש מוצרים פטורים ממכס רק בטיסות הבינלאומיות של ישראייר.
   
  דמי ביטול/שינוי הזמנה
  * על הנוסע לוודא מראש את התנאים אצל סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה.
   
  הושבה בטיסות ישראייר
  * אין ישראייר יכולה להתחייב למושב זה או אחר ו/או להושבת נוסעים מאותה משפחה ביחד במטוס, גם אם הועברה בקשה מראש על כך ע"י הנוסעים. 
  * ניתן להזמין בדלפקי הבידוק לטיסה מושב ביציאת חירום (מס' המושבים הינו מוגבל) בתוספת תשלום. 
   
  הטסת אופניים בטיסות ישראייר
  * נוסע המבקש להטיס את אופניו בטיסת ישראייר צריך לנקוט בפעולות הבאות:
  * על האופניים להיות ארוזות בקרטון מתאים.
  * הפדלים צריכים להיות מורכבים הפוך (כלפי פנימה).
  * הכידון צריך להיות מסובב ב-90 מעלות כך שהוא בקו אחד עם שילדת האופניים.
  * הצמיגים לא מנופחים.
  * חל איסור על הטסת משאבת גז/לחץ.
  * בגין כל הטסת זוג אופניים אחד בטיסות לאירופה ומאירופה יחויב הנוסע בתשלום של 70 דולר לכיוון ללא מגבלת גודל או משקל.

  הטסת בעלי חיים בטיסות ישראייר
  * הטסת בעלי חיים בטיסות ישראייר מותרת בכלוב בלבד.
  * יש להצטייד בטופס אישור מווטרינר בלטינית המאשר את בריאות החיה, תאריך הטופס הוא לכל היותר שבועיים לפני מועד הטיסה. 
  * ניתן להעלות עד 2 חיות מחמד לתא הנוסעים בהגבלות הבאות:
  * חיות המחמד שיאושרו להובלה חייבות בתעודות חיסון ואישורי כניסה מהרשויות הרלוונטיות ביעד הביניים או היעד הסופי.
  * חיות שיפגינו סימנים ברורים וגלויים של מחלה, לא יאושרו לטיסה.
  * בסמכות הקברניט להורות על הורדת בעל חיים מהמטוס, במידה ובעל החיים מפריע או הפריע באופן בולט לנוסעים.
  * בעלי חיים (חיות מחמד – כלבים וחתולים בלבד) השוקלים עד 8 ק"ג (כולל מיכל הנשיאה), יאושרו להובלה רק בתא הנוסעים, יחד עם נוסע מלווה, בתנאי שיינשאו בכלוב קשיח או רך ובלבד שגודלו לא יחרוג מהמידות 4021 X 40 X ס"מ והוא ניתן לאחסון תחת המושב לפני הנוסע. יש ליידע על כך את סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה מבעוד מועד.
  * ניתן לקחת עד שתי חיות מחמד בכלוב אחד, בתנאי שמשקלן הכולל עם הכלוב לא יעלה על 8 ק"ג, והן יכולות לשהות יחדיו במיכל מבלי להפריע לנוסעים.
  * חל איסור הנחת כלוב על ברכי הנוסע בשלב המראה ונחיתה.
  * בעלי חיים (חיות מחמד) השוקלים יותר משמונה ק"ג (כולל מיכל הנשיאה) לא יאושרו להטסה.
  * בעל החיים ישהה בתוך הכלוב במהלך כל הטיסה.
  * תשלום עבור הטסת בעל חיים, ייגבה בהתאם לתעריף הובלת בעלי חיים בטיסה.
  * כלב נחייה המתלווה לנוסע עיוור, הינו ללא תוספת תשלום.
   
  הטסת נשים בהריון בטיסות ישראייר
  * נשים בהריון עד סוף שבוע 27 – יחתמו על טופס הגבלת אחריות בדלפקי הצ'ק אין לטיסה.
  * נשים בהריון החל משבוע 28 ועד סוף שבוע 35 – יחתמו על טופס הגבלת אחריות ויציגו אישור רופא המאשר את הטסתן.
  * נשים בהריון החל משבוע 36 – אינן מורשות לטוס כלל.
  * חובת ההצהרה על מצב הריון חלה על הנוסעת בעת ביצוע ההזמנה ובעת ההתייצבות בדלפק הצ'ק אין לטיסה.
   
  הפרדה ביטחוניתבטיסות ישראייר 
  * הפרדה ביטחונית הינה פריט או חפץ שאינו מאושר ע"י גורמי הביטחון להטסה יחד עם הנוסע.
  * במקרים שהופרד חפץ מנוסע מסיבה זו, על הנוסע לגשת לדלפקי אבידות ומציאות המייצגת את ישראייר בשדה התעופה ולפתוח דף דרישה. בנתב"ג על הנוסע לגשת לדלפקי חברת לאופר.
  * ישראייר איננה אחראית להפרדות ביטחוניות שהופרדו ע"י רשויות הביטחון שאינן עובדיה ואיננה מעבירה לבית הלקוח את החפץ כשזה יגיע ועל הנוסע יהיה להגיע לאוספו משדה התעופה.
  * כל חפץ חד חייב להיות בתוך המזוודה הנשלחת לבטן המטוס.
   
  התייצבות לבידוק לטיסות ישראייר
  * טיסות ישראייר מתל אביב ממריאות משדה התעופה בן גוריון (טרמינל 1 או 3). על הנוסע לוודא מראש אצל סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה מאיזה טרמינל ממריאה הטיסה מבן גוריון ו/או מחו"ל.
  * על הנוסע להתייצב בדלפקי הבידוק לטיסה (CHECK IN), לאחר סיום הבידוק ביטחוני, ולא יאוחר משלוש שעות לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה. דלפקי הבידוק לטיסה (CHECK IN) יסגרו שעה לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה.
  * תהליך בידוק ושיקוף הכבודה בנתב"ג לא יתבצע בנוכחות הנוסעים, אלא רק לאחר שליחת הכבודה. לתשומת ליבכם, לא ניתן יהיה לקבל נוסעים המבקשים לשלוח כבודה לתא המטען במטוס בטווח של שעה או פחות משעה להמראה.
  * טיסות לא יעוכבו בגין נוסעים המאחרים להתייצב לבידוק לטיסה ונוסעים מאחרים לא יתקבלו לטיסה וזאת על מנת למנוע עיכוב ביציאת הטיסה והעלויות הכרוכות בכך יחולו עליהם. בנוסף לכך שמורה הזכות לישראייר שלא להחזיר לנוסע המאחר לטיסה את מחיר כרטיס הטיסה או לבצע החזר חלקי בלבד, והאחריות לנזקים שיגרמו לישראייר תחול על הנוסע המאחר בלבד. 
   
  התייצבות בשער העלייה למטוס ישראייר
  * על הנוסע להתייצב בשער העלייה למטוס בזמן הנקוב בכרטיס העלייה למטוס.
  * טיסות לא יעוכבו בגין נוסעים המאחרים להתייצב לשער העלייה למטוס ונוסעים מאחרים לא יועלו לטיסה וכבודתם של נוסעים מאחרים תורד מהמטוס וזאת על מנת למנוע עיכוב ביציאת הטיסה והעלויות הכרוכות בכך יחולו עליהם. בנוסף לכך שמורה הזכות לישראייר שלא להחזיר לנוסע המאחר לטיסה את מחיר כרטיס הטיסה או לבצע החזר חלקי בלבד, והאחריות לנזקים שיגרמו לישראייר תחול על הנוסע המאחר בלבד. 
   
  חומרים מסוכנים בטיסות ישראייר מטעמי בטיחות, חפצים מסוכנים כגון אלו המפורטים מטה, לא יובלו בכבודת הנוסע:
  1. גזים דחוסים (מוקפאים,דליקים, בלתי דליקים ורעילים) כגון בוטאן וחמצן, חנקן נוזלי, מיכלי חמצן לצלילה תת-מימית, אלא אם רוקנו, מיכלי גז דחוס.
  2. חומרים מאכלים כגון חומצות, חומרי בסיס, סוללות מופעלות בתא רטוב ופריטים הכוללים כספית. 
  3. חומרי נפץ, תחמושת, כולל כדורים ריקים, אקדחים, זיקוקין, פיקות כדורי אקדח.
  4. נוזלים וחומרים מוצקים דליקים כגון מצתים שיש להטות לפני שמציתים אותם, דלק למצתים, גפרורים (הנוסע יכול לשאת עליו גפרורי בטיחות), מצתים, צבעים וחומרים מדללים.
  5. חומרים מחמצנים כגון אבקות הלבנ