• נהלי ודרכי ביטול הזמנות

  נוסע/ת יקר/ה,

  להלן נהלי ביטול עסקת רכישת שירותי תיירות לחו"ל:

  התנאים הבאים במצטבר ו/או לחילופין, לפי העניין, יחולו על רכישת שירותי תיירות לחו"ל (להלן "שירותי התיירות") מנתור מישראייר תעופה ותיירות בע"מ ו/או כל מי מטעמם אשר יקראו כולם בתנאים אלו "ישראייר".

  דמי ביטול/שינוי הזמנה

  במקרה שנוסע יבטל את הזמנתו או לחלופין יבקש לשנות את תאריכי השירותים המוזמנים או לעבור לשירותי תיירות אחרים, יחולו דמי ביטול/שינוי, לפי העניין, כמפורט להלן בהתאם למועדים והשיעורים מן התמורה כדלקמן (ואלו לא יוחזרו לנוסע):
   

  דמי ביטול/שינוי הזמנה לחבילות נופש/טוס וסע/ספא וכרטיסי טיסה לחו"ל
  1. עד 21 ימי עסקים לפני מועד הטיסה הלוך - דמי ביטול/שינוי בסך 150$ לנוסע.
  2. 21 עד 1 ימי עסקים לפני מועד הטיסה הלוך - דמי ביטול/שינוי בסך 90% לנוסע.
  3. ביום מועד הטיסה הלוך - 100% דמי ביטול/שינוי לנוסע (מלבד מיסי נמל שיוחזרו).
  4. שינוי שם בהזמנה עד 21 ימי עסקים לפני מועד הטיסה הלוך יחייב בתשלום של 200$ לנוסע במקרה של טיסות סדירות בהזמנה (זאת במידה ועדיין לא כורטס כרטיס הטיסה) ו-50$ לנוסע במקרה של טיסות שכר בהזמנה.
  5. שינוי שם בהזמנה מ-20 ימי עסקים לפני מועד הטיסה הלוך יחייב בתשלום של 250$ לנוסע במקרה של טיסות סדירות בהזמנה (זאת במידה ועדיין לא כורטס כרטיס הטיסה) ו-100$ לנוסע בנקרה של טיסות שכר בהזמנה. 
   

  חבילות ספורט/להופעות/בתקופות תערוכות וירידים – כרטיסים להופעות ומשחקים

  1. ממועד אישור ההזמנה – 100% דמי ביטול/שינוי לנוסע.
  2. שינוי שם בהזמנה פחות מ-21 יום לפני מועד הטיסה הלוך יחייב בתשלום של 100$ לנוסע וזאת במידה ועדיין לא כורטסה ההזמנה.
  לקוח שהזמין שירותי תיירות במחיר מבצע מיוחד, כגון שירותי תיירות שנרכשו באתרי קופונים (גרופון, באליגם, ביג דיל, BUY 2  ו- FLY  וכד'), לא יוכל הנוסע לשנות כלל שירותי תיירות אלו וביטולם הינו כרוך בדמי ביטול מלאים.
  דמי הביטול/שינוי המפורטים להלן לא יהיו תקפים לשירותי תיירות אשר פורטו לגביהם בפרסום נפרד דמי ביטול/שינוי מיוחדים ו/או שונים מהמצוין בתנאים אלו.
  נוסע אשר לא יופיע לאיזה מהטיסות או ימנע משימוש באיזה משירותי התיירות או יפסיק השתתפותו באיזה משירותי התיירות לאחר מועד שירותי התיירות, מכל סיבה שהיא, יחויב בתשלום דמי ביטול בשיעור של 100% ממחיר שירותי התיירות. יום היציאה אינו נספר כיום עסקים במניין ימי הביטול/שינוי. ימי עסקים – ימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00 ל-16:00 בלבד ושישי בין השעות 09:00 ל-13:00 בלבד (שאינם חג בארץ). הודעת הביטול/שינוי תיעשה בכתב בלבד ל"ישראייר". במקרה והוסדרה לנוסע אשרת כניסה, יחול התשלום עבור הסדרת האשרה על הנוסע.
   

  על פי הוראות חוק הגנת הצרכן ובכפוף להן, הלקוח רשאי לבטל עסקה תוך ארבעה עשר (14) יום מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר,  ובתנאי שהביטול כאמור יעשה לא יאוחר משבעה (7) ימים שאינם ימי מנוחה כמוגדר בחוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א1951 לפני המועד שבו אמור השירות להינתן (קרי מועד הטיסה הראשונה המפורטת בכרטיס הטיסה/שובר אישור ההזמנה או במקרה של מלון יום השהייה הראשון). 
   דמי הביטול שייגבו בגין הביטול כאמור יהיו בסך100 ₪ לנוסע או 5% מערך העסקה לנוסע לפי הנמוך מביניהם בלבד. על לקוח שלא יעמוד בתנאים אלו ובכל מקרה ביטול אחר ובכפוף להוראות כל דין, יחולו על הלקוח דמי הביטול כפי שנקבעו על פי מדיניות "ישראייר" בדף מידע זה ובכפוף לתנאי הכרטיס/ההזמנה כפי שיהיו באותה עת

  קישור לתקנות הגנת הצרכן תוכלו למצוא כאן.
   

  ביטול הזמנה ניתן לבצע באמצעים הבאים:
   
  בטלפון: 03-7957000
  בפקס: 03-7954090
  בדוא"לcxlresmeher@israir.co.il
  באתר נתור בכתובת https://lp.vp4.me/kx8n
  בדואר רשום: ישראייר תעופה ותיירות בע"מ, רח' יצחק רבין 33 גבעתיים 5348303 
   
   


  מסמך זה נכתב בלשון זכר, אך הנו מיועד לגברים ונשים כאחד.
   
  במרכז ההזמנות של ישראייר ישמחו לעמוד לרשותך בכל שאלה בטלפון 03-7957000