• תנאי השתתפות בטיולים מאורגנים ומידע כללי

  תנאי השתתפות בטיולים מאורגנים ומידע כללי

  התנאים הבאים במצטבר ו/או לחילופין, לפי העניין, יחולו על רכישת טיולים מאורגנים מנתור מישראייר תעופה ותיירות בע"מ ו/או כל מי מטעמם אשר יקראו כולם בתנאים אלו "נתור".
  הנוסע מתבקש לקרוא את התנאים הללו בקפידה שכן זכויותיו וחובותיו נקבעים על פיהם ורכישת טיול מאורגן מ"נתור" מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת של הרוכש/נוסע וכל מי מטעמו לכל האמור בתנאים אלו ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין נגד "נתור" ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמם, אלא על פי המפורט בתנאים אלו. לא תישמע כל טענה של נוסע כי לא קרא תנאים אלו ו/או כי לא הופנתה תשומת ליבו אליהם קודם רישומו לטיול המאורגן.
  שירותי הטיול מוזמנים באמצעות סיטונאי תיירות שונים בישראל ובחו"ל ומבוצעים על אחריותם הבלעדית. כל הזמנה הנעשית היא בגדר בקשה בלבד עד לקבלת אישורים סופיים מן הסיטונאי תיירות.
   
  "נתור" שמה לה למטרה לסייע לכל נוסע בעל מגבלה המבקש לטוס עימה.בכדי לסייע לנו שתקבל את השירות לו אתה זקוק ולהפוך את נסיעתך לבטוחה, נוחה ומהנה, אנו מבקשים לקבל ממך כל אינפורמציה מראש על כך ובטרם ביצוע ההזמנה אצלנו.
   
  המחירים כוללים
   
  טיסות
  כרטיס טיסה במחלקת תיירים בחברת תעופה מסוג שכר או לואו קוסט או סדירה, בהתאם למסלול הטיול ושיקול דעת "נתור", בתעריף קבוצתי המחייב יציאה וחזרה בתאריכים שנקבעו. טיולים מסוימים כוללים בנוסף טיסות פנים על פי המסלול המפורט. חלק מהטיסות ישירות וחלקן יתבצעו דרך יעד ביניים. יתכנו מקרים בהם חברות התעופה יגבו תשלום נפרד עבור הטסת כבודה או ארוחות בטיסה ועלות זו תחול על הנוסע בלבד. ברכישת סידורי קרקע בלבד, הטיסות הבינלאומיות אינן כלולות. במקרה כזה, יש לבדוק מראש באם טיסות הפנים כלולות במחיר הטיול, במידה וישנן במסלול הטיול.
   
  מטען נוסע
  בחלק מהטיסות, חלק מחברות התעופה גובות תשלום עבור כל מזוודה (לא כלולה בעלות הטיול), וחיוב זה יחול על הנוסע בלבד. תנאי הטסת המטען בטיסות (גודל ומשקל) נקבעים על-ידי חברות התעופה ועלולים להשתנות ועל הנוסע לוודא מראש את התנאים אצל סוכנות הנסיעות שלו. עבור מטען עודף, גודל מזוודה חריג או מזוודה נוספת, תגבה חברת התעופה תשלום נוסף ישירות מהנוסע בהתאם לתנאים הנהוגים אצלה.
   
  מיסי נמל, תוספת דלק והיטל ביטחון
  מיסי נמל, תוספת דלק והיטל ביטחון אשר נגבים עם כרטיס הטיסה בארץ, המעודכנים ליום ביצוע ההזמנה.
   
  בתי מלון
  בתי המלון הינם בדרגה ובסיווג שצוינו בכל תוכנית טיול, תחת הכותרת "המחיר כולל". האכסון בחדרים יהיה לשני נוסעים בחדר אלא אם כן התבקשה "נתור" להקצות חדר למספר שונה של נוסעים ו"נתור" אישרה זאת. בטיולי משפחות ההנחות לילדים כפופות לאכסון בחדר זוגי טיפוסי לכל מלון, אליו תוכנסנה מיטות נוספות (לעתים מיטות מתקפלות או ספה נפתחת). בארה"ב אכסון בחדר זוגי ובו שתי מיטות זוגיות.
   
  כלכלה
  בכל תוכנית טיול המפורסמת ע"י "נתור" פורטו הארוחות הכלולות בטיול תחת הכותרת "המחיר כולל". תפריט הארוחה קבוע מראש. התפריט אינו כולל משקאות כלשהם. הארוחות אינן מוגדרות "כשרות".
   
  סיורים
  בכל תוכנית טיול פורטו הסיורים על סוגיהם השונים והביקורים הכלולים בטיול תחת הכותרת "המחיר כולל".
  סיורים מודרכיםהינם בהדרכת מורי דרך מקומיים (בתרגום מלווה הקבוצה) ו/או בהדרכת מלווה הקבוצה. בארצות אחדות הסיורים מודרכים ע"י נהג מדריך, בהתאם לנהוג בארצות אלו.
  סיורי הכרותיערכו בהדרכת מלווה הקבוצה. סיורים אלו קצרים מסיורים מודרכים ויערכו באוטובוס או בסיור רגלי או בתחבורה ציבורית (על חשבון הנוסע), לפי העניין, המקום והתנאים, ובהתאם לשיקול דעתה של  "נתור".
  סיורי ערביתבצעו לרוב בתחבורה ציבורית או פרטית (על חשבון הנוסע) או בסיור רגלי, אלא אם כן צוין אחרת.
  במקבץ הטיולים המפורסמים ע"י "נתור" תחת כותרת המציינת "ללא ימים חופשיים, ללא סיורי בחירה": כלולים כל סיורי היום, למעט סיורי/בילויי ערב כמפורט במסלול הטיול.
   
  תחבורה יבשתית
  אוטובוסי תיירים נוחים להעברת הנוסעים וחפציהם לכל בתי המלון ומהם לתכניות הסיורים והביקורים הכלולות במחיר הטיול, כפי שפורט בתוכנית טיול ובתנאים המפורטים תחת הכותרת "תחבורה" שבתנאי ההשתתפות שלהלן. האוטובוס להסעות הבינעירוניות עם מיזוג אוויר בהתאם לעונות השנה. נוסע המצטרף לטיול בחו"ל או שאינו מגיע בטיסה יחד עם הקבוצה וכן נוסע המקצר או מאריך את שהותו בחו"ל ואינו חוזר עם הקבוצה, אינו זכאי להסעות מ/אל נמל התעופה או להחזר תמורתן.
   
  תשר (טיפים)
  תשר לנותני השירותים בחו"ל כולל: נהגי האוטובוסים, מדריכים מקומיים, פקידי קבלה, מלצרים.
  סכום זה אינו כולל תשר למלווה הקבוצה,אשר יינתן ע"י המטיילים ועל פי שיקול דעתם. מקובל לתת תשר למדריך של כ- 4 אירו/ 4 דולר ארה"ב / 4 פאונד (בהתאם ליעד), לכל נוסע (גם בגין ילדים) לכל יום טיול.
   
  דמי סבלות
  דמי סבלות בבתי המלון בטיולים לצפון, דרום ומרכז אמריקה, המזרח הרחוק (למעט יפן), דרום אפריקה ומרוקו בלבד, כמפורט בכל תוכנית טיול.
   
  דמי רישום וטיפול
  דמי רישום וטיפול בסך של 50 דולר ארה"ב לנוסע אשר לא יוחזרו לנוסע בשום מקרה.
   
  מלווה הקבוצה
  מלווה קבוצה ישראלי מצוות המלווים של "נתור" או של כל גורם תיירותי אחר עמו יבוצע הטיול, יהיה מופקד על ניהולו הסדיר והתקין של הטיול במשך השהות בחו"ל ובתנאים המפורטים תחת הכותרת "מלווה הקבוצה" שבתנאי ההשתתפות שלהלן.
   
  מחיר הטיול
  מחיר הטיול סה"כ כולל סידורי קרקע, טיסות (חלק מהטיסות אינו כולל כבודה וארוחות), מיסי נמל, דלק, היטל ביטחון, תשר ודמי רישום וטיפול. המחיר הקובע של הטיולים מפורסם באתר האינטרנט ובמערכת ההזמנות הממוחשבת המפורסמת אצל כל סוכני הנסיעות.
   
  המחירים אינם כוללים
   
  מסמכים
  הוצאת דרכון, בדיקת תוקפו, הארכת תוקפו והנפקת אשרות כניסה למדינות השונות בהן עובר הטיול, הינן באחריות הנוסע ו/או סוכנות הנסיעות ואינן באחריות "נתור". תשלום בגין אגרות, היטלים ודמי טיפול להוצאת/הארכת דרכון והנפקת אשרות יגבה בנפרד על-ידי סוכנות הנסיעות. מבוגר הטס עם ילד קטין שאיננו ילדו שלו ואפילו וקיימת שייכות משפחתית, חייב להציג בדלפקי הבידוק לטיסה מסמך נוטריוני המאשר כי הורה הילד יודע ומאשר את הטסת הילד עם הנוסע המבוגר הנ"ל, אחרת לא יתקבלו לטיסה.
   
  מיסים ו/או תוספות בגין התייקרות הדלק
  אגרות נוסע, היטלים, מיסי נמל ומעברי גבול בחו"ל ובטיסות הפנימיות (בארצות אמריקה, אסיה ועוד), אשר אינם נגבים עם כרטיס הטיסה בארץ, אינם כלולים במחיר הטיול וישולמו ישירות לרשויות בחו"ל על-ידי הנוסע. תוספות בגין התייקרות מחירי הדלק, הנגבים על ידי חברות התעופה, יגבו בעת הצורך, בנוסף למחיר הטיול. מס מלון אינו כלול במחיר הטיול וישולם ישירות למלונות בחו"ל.
   
  ארוחות
  ארוחות אשר לא פורטו בתוכנית הטיול תחת הכותרת "המחיר כולל", אינן כלולות במחיר הטיול.
   
  סיורים ובילויי בחירה נוספים (אופציה/אפשרות)
  סיורים ותכניות לבילוי, אשר נזכרו כאופציה/אפשרות ואינם כלולים במחיר הטיול, הינם בגדר הצעה בלבד, לבחירתו החופשית של הנוסע. סיורים ותכניות כאמור יאורגנו באמצעות מלווי הקבוצות עם הסוכן המקומי, תמורת תשלום שמפורט בדף מידע שניתן לקבלו מ"נתור" באמצעות סוכני הנסיעות ומותנים במספר משתתפים מינימלי. הסעות, דמי כניסה וכל מרכיב נוסף בהם יהיו על חשבון הנוסעים.
   
  דמי סבלות
  דמי סבלות בבתי המלון ובנמלי התעופה אינם כלולים במחיר הטיול, למעט בטיולים לארה"ב, קנדה, דרום ומרכז אמריקה, המזרח הרחוק, דרום אפריקה ומרוקו בלבד, כמפורט בכל תוכנית טיול בהם כלולה סבלות בבתי המלון בלבד. נוסעים המעוניינים בשירותי סבלות יוכלו לשלם עבור שירות זה ישירות בחו"ל, במידה והשירות קיים בבית המלון ובנמל התעופה.
   
  שינויים בכרטיס הטיסה
  נוסע שיצא מהארץ ו/או יחזור במועד שונה מזה של הקבוצה יחויב בדמי טיפול בסך של50 דולר ארה"ב, זאת בנוסף לדמי השינוי שתגבה חברת התעופה ו/או מי מטעמה. כמו כן, תחול תוספת מחיר במקרים של שינוי ביעד, סוג כרטיס הטיסה וכיו"ב, על פי התנאים של חברת התעופה. יש לוודא כי איות השם תואם את המופיע בדרכון לפני כרטוס כרטיסי הטיסה. שינוי שם לאחר הכרטוס כרוך תשלום.
   
  תוספת ליחיד בחדר
  תוספת ליחיד בחדר, תגבה בנוסף למחיר הטיול.
   
  שונות
  בחלק מהיעדים (כגון איטליה, ספרד וגרמניה) יגבה המלון מס מקומי ישירות מהנוסע, ועל הנוסע לוודא זאת מראש אצל סוכנות הנסיעות שלו. כרטיסים למופעים ובילויים שלא נכללו בטיול, שירותים מיוחדים ושימוש במתקנים כמו הזמנת סרטים, מיני בר, כביסה, כספת, סאונה, חדר כושר, מגרשי טניס, ספורט ימי, שמשיות, מגבות בבריכת שחייה, עריסת תינוק וכד' וכל שירות בעל אופי אישי. מטען עודף בטיסות או שינוי בתנאי עלויות כבודת הנוסע או כרטיס הטיסה בחברות התעופה, אינם כלולים במחיר הטיול.
   
  תנאים כלליים
   
  הרשמה והשתתפות
  הטיולים המוצעים ע"י "נתור", מוצעים לציבור בתנאים המפורטים להלן ועצם הרשמתו של הנוסע לטיול ו/או השתתפותו בטיול מהווה הסכמה מפורשת מצידו לתנאים אלה. תנאי ההשתתפות והמידע הכללי מהווים את חוזה ההתקשרות בין הנוסע הנרשם לטיול לבין "נתור" ו/או כל מי מטעמם. לא תתקבל טענה כי הנוסע לא קרא ו/או לא הסכים לתנאים אלו והמידע המופיעים בתוכנית הטיול, קודם להרשמתו לטיול ו/או השתתפותו בטיול. "נתור" מזמינה בעבור הנוסע את שירותי התיירות מאת ספקי השירותים השונים בהתאם לפרטים המפורטים בתוכנית הטיול ובתנאים אלו. "נתור" מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויים ושאינם בשליטתה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע אשר הועברה ל"נתור" על ידי סוכנות הנסיעות, מתחייבת "נתור" להעביר את הבקשה לספק השירות הרלבנטי, אולם לא תהיה מצידה התחייבות למילויה, אלא אם אושר לסוכנות הנסיעות או לנוסע בכתב כי הבקשה תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות לנוסע מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק "נתור" מול ספק השירות האם ניתן לקיים את הבקשה, ותמסור לסוכנות הנסיעות או לנוסע הודעה על תוצאות בדיקתה טרם אישורה הסופי של ההזמנה. האחריות הבלעדית לביצוע השירותים בפועל היא על ספקי השירות בלבד, כולל בקשות מיוחדות בכלהנוגע למלון ו/או לחברת תעופה או כל שירות אחר המועברות על-ידי "נתור" לספקי השירות הרלבנטי, אלא אם אירעה תקלה בשל מעשה או מחדל של "נתור". בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה על הנוסע לפנות בהקדם, במישריןאו בעזרת "נתור", לספקי השירותים המתאימים.
   
  הרשמה ותשלום
  הרשמת הנוסע לטיול המפורט בתוכנית הטיול תיעשה באמצעות סוכני הנסיעות בלבד. במקרה ו"נתור" לא תקבל לידיה את מלוא התשלום כאמור, תהיה "נתור" רשאית לבטל את הרשמת הנוסע והשתתפותו בטיול ללא כל אחריות מטעמה בקשר ו/או בנוגע לכך.
   
  מחירים
  מחירי הטיולים מבוססים על תעריפי עלות השירותים בארץ ובחו"ל, תעריפי הטיסות, שיעורי ההיטלים בארץ, המיסים והאגרות בחו"ל ושערי החליפין של המטבעות השונים לדולר ארה"ב או לאירו, כפי שהיו ידועים ל"נתור" ביום ביצוע ההזמנה. כל תוספת עלות הנובעת משינוי באחד המרכיבים הנ"ל, לרבות שינוי בשערי המטבע ותעריפי הטיסות, אשר התווספה טרם תשלום תמורת הטיול על ידי הנוסע, תחול על הנוסע בלבד. ככל שיחול שינוי על פי דין בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים, יתווסף ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו ביחס למחיר הזמנתו של הנוסע למחיר ההזמנה. במקרה שיחול שינוי במחיר "היטל הדלק" הנגבה על ידי חברות התעופה, יחולו ההוראות שלהלן: במקרה של עליה ב"היטל הדלק" על פי דרישת חברת התעופה שתיכנס לתוקפה  לפני  שהנוסע שילם באמצעות סוכנות הנסיעות ל"נתור" תשלום כלשהו עבור הטיול, תהיה "נתור" רשאית לחייב את סוכנות הנסיעות בהפרש הנובע מהשינוי, ובלבד ש"נתור" מסרה לסוכנות הנסיעות הודעה על השינוי הצפוי מיד לאחר שנודע לה עליו, ועשתה כל שביכולתה על מנת לאפשר לנוסע לשלם את מחיר הטיול מבלי לחייב בתשלום ההפרש האמור. במקרה של הפחתה ב"היטל הדלק" לפני שנעשה כרטוס כרטיס הטיסה הרלבנטי יופחת מחיר כרטיס הטיסה בהתאם.
  דמי ביטול/שינוי
  במקרה שנוסע יבטל את הזמנתו לטיול או לחלופין יבקש לשנות את תאריכי הטיול או לעבור לטיול אחר, יחולו דמי רישום וטיפול בסך 50 דולר לנוסע וכן דמי ביטול (שירותי קרקע-טיסות-שייט), לפי העניין, כמפורט להלן בהתאם למועדים והשיעורים מן התמורה כדלקמן (ואלו לא יוחזרו לנוסע):
   
  דמי ביטול/שינוי על שרותי קרקע
  1.         בטיולים ליפן, סין, וייטנאם, אפריקה, מרכז וצפון ודרום אמריקה (למעט בתקופת הקרנבל) קנדה ורוסיה ניתן לבטל/לשנות ללא דמי ביטול/שינוי עד 10 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול. פחות מ-10ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול - 700$ דמי ביטול/שינוי לנוסע.         
  2.         ביתר הטיולים אשר אינם מופיעים בסעיף 1 ניתן לבטל/לשנות ללא דמי ביטול/שינוי עד 7ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול. פחות מ-7ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול -  700$ דמי ביטול/שינוי לנוסע.
  3.         אי הגעה לטיול - 100% דמי ביטול/שינוי.
   
  דמי ביטול/שינוי על טיסות בנוסף לדמי הביטול על שרותי הקרקע
  1. טיסות סדירות בינלאומיות
  בין 30 ל-21 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול -400$ דמי ביטול/שינוי לנוסע.
  בין 20 ל-14 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול -600$ דמי ביטול/שינוי לנוסע.
  פחות מ-14 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול -100% דמי ביטול/שינוי לנוסע(מלבד מיסי נמל שיוחזרו).
   
  2. טיסות שכר בינלאומיות
  עד 16 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול - 50$ דמי ביטול/שינוי לנוסע.
  בין 16 ל-7 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול - 500$ דמי ביטול/שינוי לנוסע.
  פחות מ-7 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול - 100% דמי ביטול/שינוי לנוסע(מלבד מיסי נמל שיוחזרו).
   
  3. דמי ביטול/שינוי טיסות פנימיות (בטיולים בהם קיימות על פי התוכנית טיסות פנימיות)
  ניתן לבטל ללא דמי ביטול/שינוי עד 21 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול.
  פחות מ-21 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול - 100% דמי ביטול/שינוי לנוסע.
   
  4.דמי ביטול בשיט הכלול במסגרת הטיול
  בין 60 ל-30 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול- 200$ דמי ביטול/שינוי לנוסע.
  בין 29 ל-15 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול- 300$ דמי ביטול/שינוי לנוסע.
  פחות מ-14 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול- 500$ דמי ביטול/שינוי לנוסע.
   
  לקוח שהזמין טיול מאורגן במחיר מבצע מיוחד, כגון טיולים שנרכשו באתרי קופונים (כגון גרופון, באליגם, ביג דיל, עזריאלי וכד'), לא יוכל הנוסע לשנות כלל הזמנתו לטיולים אלו וביטולם הינו כרוך בדמי ביטול מלאים.
   
  דמי הביטול/שינוי המפורטים להלן לא יהיו תקפים לטיולים מאורגנים אשר פורטו לגביהם בפרסום נפרד דמי ביטול/שינוי מיוחדים ו/או שונים מהמצוין בתנאים אלו.
   
  יום יציאת הטיול אינו נספר כיום עסקים למניין ימי הביטול/שינוי. ימי עסקים – ימים ראשון עד חמישי(שאינם חג בארץ) בין השעות 09:00 ל-16:00 בלבד ושישי בין השעות 09:00 ל-13:00 בלבד (שאינם חג בארץ). הודעת הביטול/שינוי תיעשה בכתב ל"נתור" באמצעות סוכנות הנסיעות שבה נרשם הנוסע. נוסע אשר לא יופיע לטיול או ימנע מיציאה לטיול או יפסיק השתתפותו בטיול לאחר היציאה לטיול, מכל סיבה שהיא, יחויב בתשלום דמי ביטול/שינוי בשיעור של 100% ממחיר הטיול. במקרה והוסדרה לנוסע אשרת כניסה, יחול התשלום עבוד הסדרת האשרה על הנוסע. ל"נתור" זכות הקיזוז של הסכומים הנ"ל מסכומים ששולמו לה על ידי סוכנות הנסיעות.
   
  דמי ביטול בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("החוק")
  למרות האמור לעיל, בהתאם לסעיף 14ג(ג) ולסעיף 14ג(ד)(2) לחוק, בעסקאות מכר מרחוק רשאי הנוסע לבטל את העסקה אצל סוכנות הנסיעות ("העוסק") בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל פרטים, לפי המאוחר. למרות האמור לעיל לנוסע לא תהיה הזכות לבטל את העסקה על פי החוק אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן (לעניין זה "ימים שאינם ימי מנוחה" משמעם - ימי עבודה שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג, ויום שישי או ערב חג עד השעה 12:00). במקרה של ביטול על פי הוראות החוק תחזיר סוכנות הנסיעות לנוסע, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הנוסע, תבטל את חיובו של הנוסע בשל העסקה ולא תגבה מהנוסע סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה לנוסע או 100 ש"ח לנוסע, לפי הנמוך מביניהם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיפים 14ג ו- 14ה לחוק. בכל מקרה אין בתנאי ההשתתפות הנ"ל כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.
   
  דמי ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (תיקון מס' 47) תשע"ו-2016
  "אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;
  "אזרח ותיק" – מי שמלאו לו 65 שנים;
  "עולה חדש" – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה;
  "תעודת זכאות כעולה" – תעודה שמנפיק משרד העלייה והקליטה למי שנמצא זכאי לסיוע כעולה על פי נוהלי המשרד.
  "עסקת מכר מרחוק" – כהגדרתה בסעיף 14ג(ו);
  (ב) בעסקה ברוכלות שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית ההסכם, מיום מסירת הנכס או מיום קבלת הפרטים שנקבעו בתקנות לפי סעיף 14(ד), לפי העניין, לפי המאוחר.
   (ג) למרות האמור לעיל, בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, או מיום קבלת מסמך המכיל פרטים, לפי המאוחר. למרות האמור לעיל לנוסע לא תהיה הזכות לבטל את העסקה על פי החוק  אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן (לעניין זה "ימים שאינם ימי מנוחה" משמעם - ימי עבודה שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג, ויום שישי או ערב חג עד השעה 12:00). במקרה של ביטול על פי הוראות החוק תחזיר סוכנות הנסיעות לנוסע, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הנוסע, תבטל את חיובו של הנוסע בשל העסקה ולא תגבה מהנוסע סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה לנוסע או 100 ש"ח לנוסע, לפי הנמוך מביניהם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיפים 14ג ו- 14ג'1 לחוק. בכל מקרה אין בתנאי ההשתתפות הנ"ל כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.
  (ד) ביקש צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה ברוכלות לפי סעיף קטן (ב) או עסקת מכר מרחוק לפי סעיף קטן (ג), רשאי העוסק לדרוש ממנו להציג לפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש; הצרכן יציג לפני העוסק אחד מהמסכים שלהלן, לפי העניין, או ישלח לו עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה:
  (1) תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק;
  (2) תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;
  (3) תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור;
  (4) תעודה המנויה בתוספת החמישית; השר, בהתייעצות עם השר הנוגע בדבר, רשאי, בצו, לשנות את התוספת החמישית.
  (ה) הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות סעיפים 14 ו-14ג ולא לגרוע מהן.
   
  דמי ביטול בעסקת מכר רגיל
  למרות האמור בתנאי השתתפות אלה בהתאם לדין התקף במועד ביצוע ההזמנה, רשאי מזמין (שאינו לקוח עסקי) לבטל את העסקה אצל סוכנות הנסיעות ("העוסק") ובלבד שהביטול ייעשה תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל פרטים על העסקה, לפי המאוחר, ובכפוף לכך שמועד ביטול העסקה לא יחול בתוך 18 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפחות קודם למועד תחילת השירות ((לעניין זה "ימים שאינם ימי מנוחה" משמעם - ימי עבודה שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג, ויום שישי או ערב חג עד השעה 12:00). ביטל המזמין את הסכם הרכישה, תשיב סוכנות הנסיעות למזמין את תמורה ששילם בניכוי דמי ביטול שלא יעלו על 5% ממחיר העסקה לנוסע או 100 ש"ח לנוסע לפי הנמוך מביניהם. זכות הביטול לא תחול לגבי שירותי הארחה, נסיעה (טיסה, שיט, טיול מאורגן וכיוצ"ב), חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל לרבות:
  א. טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל והניתנת באמצעות חברה אחרת.
  ב. חבילת נופש מחוץ לישראל למעט טיסה מישראל ואליה שאינה טיסת המשך.
   
  דרכי ביטול הזמנה
  בביטול שנעשה מכוח הוראות חוק הגנת הצרכן, הודעה בדבר ביטול עסקה שעניינה שירותי תיירות, תימסר ל"נתור" באחת הדרכים הקבועות בסעיף 14(ט) לחוק הגנת הצרכן, היינו: בדואר רשום, בדואר אלקטרוני, בפקסימיליה או בעל פה. בהודעת הביטול תפרט סוכנות הנסיעות את שמו המלא של הנוסע, מספר הזהות שלו ומספר ההזמנה.ככל שמסרה סוכנות הנסיעות הודעת ביטול כאמור, יימסר לה אישור על הביטול, הכולל את מספר הודעת ביטול ובלעדיו לא ייכנס הביטול לתוקף.יוער, כי האמור בפרק זה כפוף לנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בחוקים הרלוונטיים לעסקה והתקנות על פיהם, שיהיו בתוקף במועד ההתקשרות או הביטול.
   
  זיכויים והחזרים
  נוסע אשר יפסיק את השתתפותו בטיול במהלכו, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל החזר כלשהו של כספים ששולמו על ידו. לאחר יציאת הקבוצה מהארץ לא יוחזרו כספים מכל סיבה שהיא עבור כל חלק של טיול או אירוע בו לא השתתף הנוסע, לרבות סיור, קטע מסיור, מסלול בו לא נסע, ארוחות שלא נוצלו, בתי מלון, כניסה לאתרים וכיו"ב. "נתור" ממליצה לכל נוסע לבטח את עצמו מרגע אישור ההזמנה (ראה פרק "נזקים וביטוח" להלן). סוכני "נתור" ו/או נציגיה ו/או שלוחיה ו/או מלווי הקבוצה או כל אחד אחר אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם או להסכים לכל סטייה מהתנאים המפורטים. נוסעים שיבקשו מראש לוותר על ימי טיול בתחילת הטיול או בסיומו ויקבלו את הסכמת "נתור" לכך בכתב יזוכו בגין הלינה בלבד. סכום הזיכוי ללילה לאדם בחדר זוגי יהיה 30$. בטיולים לתאילנד וטיולים המוגדרים "LOW COST " – יינתן זיכוי של 20$ ללילה לאדם בחדר זוגי.
   
  ביצוע טיול וצירוף קבוצות
  "נתור " תהיה רשאית עד 5 ימים לפני יציאת הטיול או פחות (במקרים חריגים), לבטל כל טיול (כולל טיול המוגדר כ"טיול מובטח") מכל סיבה שהיא, לרבות אם מספר הנרשמים אינו מצדיק את ביצוע הטיול וזאת על פי שיקול דעתה של "נתור". יודגש כי ביצוע הטיול מותנה במספר משתתפים מינימלי. הודעה על ביטול הטיולתימסר על-ידי "נתור" לנוסע באמצעות סוכנות הנסיעות. ההחזר יועבר לנוסע על-ידי סוכנות הנסיעות בתום 30 יום ממועד הביטול, בכפוף להסדרי התשלום שנעשו בין הנוסע לסוכנות הנסיעות. במקרה של ביטול טיול כאמור, תחזיר "נתור" את כל הכספים ששולמו לה על ידה ולא תהיה חייבת לשלם לנוסע פיצוי כלשהו. "נתור" רשאית לשתף פעולה עם גורם תיירותי אחר, על פי שיקול דעתה, ולאחד נרשמים לקבוצה משותפת ואינה מתחייבת להודיע מראש לנוסעים על החלטות מסוג זה.
   
  השתתפות בטיול
  "נתור"שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשת הרשמה או לבטלה לגבי כל נוסע אשר על פי שיקול דעתה אינו מתאים להימנות עם משתתפי הטיול ו/או עלול להפריע למהלך התקין של הטיול ו/או לפגום בו, וזאת ללא כל צורך לנמק עמדתה. כמו כן, רשאית "נתור", על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את השתתפותו של נוסע בטיול, אם לדעתה המשך השתתפותו פוגעת ו/או מפריעה למהלכו התקין של הטיול. במקרה של הפסקת השתתפותו של נוסע בטיול כאמור, תחזיר "נתור" לנוסע את החלק היחסי של הסכום ששולם על ידו בגין הטיול בניכוי ההוצאות שיגרמו לה בשל הפסקת השתתפותו כאמור. על הנוסע להודיע ל"נתור", באמצעות סוכנות הנסיעות, ובטרם הרשמתו לטיול, על כל מגבלה פיזית ו/או בריאותית ו/או נפשית ו/או כל מגבלה אחרת שהיא, שיש בה כדי להכביד ו/או להקשות על השתתפותו של הנוסע בטיול ולעניין זה חלה על הנוסע חובת הגילוי הקבועה בחוק חוזה הביטוח. נוסעת בהריון מחויבת באישור רופא המאשר לה לטוס ובכל מקרה העלתה לטיסה כפופה לאישור חברת התעופה ועל הנוסעת לברר מראש לפני ביצוע ההזמנה מהם תנאי חברת התעופה בנוגע להטסת נוסעת בהריון. ידוע לנוסע שהסכמת "נתור" לרשמו לטיול, נסמכת על כך שבהעדר הודעה כאמור, הנוסע אינו מוגבל באופן כלשהו מלהשתתף בטיול. כל תקלה ו/או הוצאה שתגרם כתוצאה ממצבו הרפואי ו/או הנפשי של הנוסע, תחול על הנוסע בלבד. לא תתקבלנה טענות נוסעים בנדון, בדיעבד.
   
  גילאי המשתתפים
  הטיולים המפורסמים ע"י "נתור" פתוחים להרשמה לציבור הרחב וללא הגבלת גיל. "נתור" אינה מתחייבת שתהיה התאמת גיל או כל התאמה אחרת בין המשתתפים השונים בטיול, לרבות מבחינת כישוריהם ו/או מצבם הבריאותי. תחום גיל מומלץ בטיולים מסוימים, כגון טיולי משפחות, טיולי בר מצווה, הינו בגדר המלצה בלבד ואין באפשרות "נתור" לוודא באופן מוחלט התאמת הגיל. לא תתקבלנה טענות בנושאי גילאי המטיילים, חריגה מהגבלת גיל, כישורי המטיילים או מצב בריאותם.טיולי משפחות וטיולי בר-מצווה מיועדים לילדים מעל גיל 5.
   
  תחבורה
  בטיולים המפורסמים ע"י "נתור" יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס עם נהג לביצוע תכנית הסיורים והטיולים השונים הכלולים בתכנית הטיול, כפי שפורטו במסלול כל טיול. האוטובוס לא יהיה בהכרח צמוד לקבוצה משך כל שעות היממה ובכל מקרה שעות עבודתו של הנהג כפופות לחוקי התעבורה בארצות הביקור השונות. אין זו מחובתו של נהג האוטובוס להסיע את הקבוצה בשעות הפנאי ו/או בימים ו/או בערבים החופשיים, למקומות בילוי ולאתרים שאינם כלולים בתכנית הטיול, לבצע טיולי או סיורי בחירה וכאלו שהוצעו במסלול כאפשרות/אופציה בלבד. הנהג זכאי לתשלום עבור שירותים נוספים כאלה. בטיולים בהם צוין כי האוטובוס ממוזג, תהיה ההסעה מעיר לעיר באוטובוס ממוזג. הסעה בין נמל התעופה למלון ו/או הסעה בתוך העיר, יתכן ותהיה באוטובוס לא ממוזג. רמת המיזוג תהיה על פי הנוהג הקיים בארצות היעד. "נתור" אינה מתחייבת שהמיזוג יפעל בצורה מושלמת בתנאי חום קשים ואינה אחראית לתקלות העלולות להיגרם במערכת מיזוג האוויר ו/או בתקינות האוטובוס. "נתור" תפעל ככל שניתן בנסיבות לתיקון התקלות בהקדם האפשרי. תפעול האוטובוס כפוף לחוקים המקומיים של המדינות השונות ועל פיהם אסורה הפעלת המזגן כל עוד האוטובוס אינו בתנועה ועל הנהג חלה חובת מנוחה של 9 שעות מדי לילה. בעת כל ירידה מהאוטובוס בין אם לסיור מתוכנן או להפסקה, חלה על הנוסע החובה לקחת עימו את כל החפצים והמסמכים יקרי ערך שלו ולא להשאירם בתא הנוסעים או המטען של האוטובוס.
   
  נוסע בודד
  לנוסע בודד מומלץ להזמין חדר ליחיד. אין באפשרות "נתור" להבטיח התאמת גיל או כל התאמה שהיא בין שותפים לחדר, מלבד שיבוץ שותף מאותו מין (ראה פרק "עישון" להלן). נוסע בודד, אשר נמצא לו שותף לחדר ולפני היציאה ביטל שותפו את הטיול ו/או ביקש שותפו סידור לינה שונה, יחויב הנוסע הבודד בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד. נוסע בודד שהזמין חדר בתפוסה זוגית, שיבקש במהלך הטיול להיפרד משותפו לחדר מכל סיבה שהיא (ראה פרק "עישון" להלן), יחויב בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד וגם שותפו לחדר יתבקש להוסיף תשלום עבור חדר ליחיד. קבלת חדר ליחיד במקרה כזה מותנית בתוספת התשלום עבור שני חדרים ליחיד. במידה ואחד השותפים לא יוסיף תשלום כאמור לעיל ו/או לא יתאפשר למלון לספק חדרים כמבוקש, יישאר הנוסע בחדר הזוגי עם שותפו לחדר. חדר ליחיד ניתן בבתי המלון בלבד ואינו מובטח במקומות לינה אחרים, כגון רכבות וספינות. "נתור" רשאית לצרף שותף לנוסע בודד אשר ביקש זאת בעת ביצוע הרשמה, עד מועד יציאת הטיול.
   
  עישון
  "נתור"מבקשת להזכיר לנוסעים כי חל איסור עישון מוחלט במהלך הטיסות ובזמן הנסיעה באוטובוס ואף בחדרים והשטחים הציבוריים של המלונות בהם ישתכנו הנוסעים. בכל מקרה "נתור" לא תהיה אחראית לנזק כלשהו שיגרם לנוסע, כתוצאה מסירוב של מי ממשתתפי הטיול ו/או נהג האוטובוס להימנע מעישון. "נתור" אינה מתחייבת לשבץ בחדר משותף נוסע שנרשם כבודד עם נוסע שאינו מעשן, גם אם תתבקש לעשות כן. נוסע בודד שיסרב לקבל חדר משותף עם נוסע אחר מעשן, לפני היציאה לטיול ו/או במהלכו, יחויב בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד בהתאם לתנאים דלעיל (ראה פרק "נוסע בודד" לעיל). חל איסור על שליחת סיגריה אלקטרונית ורכיביה בכבודת בטן המטוס, אך הנ"ל ניתנת לנשיאה בכבודת היד או על הנוסע, אך אסורה לשימוש במהלך הטיסה.
   
  בתי מלון
  בתי המלון בטיול יהיו מדרגת תיירות טובה או ראשונה, אלא אם צוין אחרת בתוכנית הטיול. בשמורות הטבע הלינה בדרך כלל בלודג'ים. בתוכניות טיול הכוללות לינה במהלך נסיעה מעיר לעיר יתכן והלינה תהיה במוטלים. דירוג בתי המלון נקבע על-ידי רשויות התיירות המקומיות ו/או ספקים מקומיים (כך לדוגמא כפי שקיים באנגליה), על פי הקריטריונים המקובלים באותו מקום. במסגרת הטיולים מציעה "נתור" מגוון רחב של בתי מלון, חלקם במרכזי הערים או בפרברי הערים וחלקם מחוץ לערים. "נתור" תעשה כל שביכולתה לאכסן את הנוסעים בבתי המלון המופיעים ברשימת המלונות שתועבר לנוסע לפני היציאה לטיול, אולם יתכנו שינויים בשל הזמנת יתר שביצע המלון ו/או ספק המלון. במקרה כזה שומרת "נתור" לעצמה את הזכות להסדיר מלון חלופי באזור או לעתים מחוץ לאזור. בתי המלון יהיו ברמה דומה לאלו המפורסמים בחוברת לגבי כל טיול וטיול. ברם, מודגש בזאת כי זהות בתי המלון, להבדיל מרמתם המובטחת, איננה חלק מהתחייבות "נתור", מאחר ויתכנו שינויים של "הרגע האחרון" גם לאחר יציאת הקבוצה מהארץ מסיבות שאין ל"נתור" שליטה עליהן. הגעה מאוחרת למלון ו/או עזיבה מוקדמת של המלון עשויות להביא להפסד ארוחה/ות ואו לקבלת ארוחה/ות מסוג שונה והכל בהתאם לנוהגי המלון ובאחריותו. שעת הכניסה לחדרים ופינויים הנה על-פי מדיניות כל מלון ומלון, ולרוב הכניסה הינה החל מהשעה 15:00 ופינוי לפני השעה 10:00 וזאת על מנת לאפשר לעובדי המלון לארגן את החדרים עבור האורחים הבאים – זאת בלי קשר למועדי הטיסות. יתכנו מקרים שבהם תיאלץ הקבוצה להמתין עד לקבלת החדרים או לאחר פינוי החדרים, בהתאם לשעות הנ"ל. בבית המלון יידרש הנוסע להפקיד פרטי כרטיס אשראי בינלאומי כעירבון לצורך קבלת החדר. האכסון בבתי המלון יהיה בחדרים זוגיים עם מיטה כפולה או שתי מיטות נפרדות, כפי שיקבע על ידי בית המלון. אין אפשרות להתחייב על סוג המיטות מראש, אף אם נתבקש מראש. נוסע יחיד ישוכן בחדר משותף עם נוסע זר אחר מהקבוצה ולא תתקבלנה טענות על אי התאמה. חדר ליחיד יתכן ויהיה קטן יותר מחדר זוגי. נוסע המעוניין בחדר ליחיד חייב להזמינו מראש בארץ תמורת תשלום נוסף. "נתור" אינה מתחייבת לקבל או לאשר הזמנת חדר ליחיד לכל נוסע שיבקש זאת. במקרים חריגים שאינם בשליטת "נתור" שבהם ישוכן מטייל שהזמין חדר ליחיד, בחדר משותף עם מטייל נוסף או שניים, לנוסע יוחזר החלק היחסי של תשלומו עבור תוספת לחדר יחיד, באופן יחסי לאותם ימים שבהם לא שהה בחדר ליחיד והנוסע לא יהיה זכאי לפיצוי נוסף מ"נתור" ו/או מי מטעמה. במקרה של הזמנת חדר ל-3, תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה או מיטות נוספות (לעיתים מיטה מתקפלת או ספה נפתחת) לחדר זוגי הכל לפי שק"ד הבלעדי של המלון ואין באפשרות "נתור" להבטיח חדר גדול יותר במקרה זה. סוכנות נסיעות ו/או נוסע שימסור בעת ביצוע ההזמנה מידע שגוי על גילו של ילד בחדר הורים על מנת לקבל מחיר מוזל יותר, יחויב  במקום ע"י המלון או ע"י "נתור" גם לאחר שובו ארצה עבור ההפרש במחיר מלא על פי מחירון המלון, ללא אפשרות לקבלת החזר. בבתי מלון אין זהות מושלמת בין החדרים, לרבות מבחינת רמתם ו/או גודלם ו/או תכולתם. יתכנו מקרים שבהם יקבלו נוסעים חדרים פחות טובים מחדרים שקיבלו נוסעים אחרים ובכל מקרה, שיבוץ הנוסעים בחדרים נעשה על ידי הנהלת המלון ובאחריותה ואין הדבר בשליטת "נתור". לא ניתן להבטיח קומה, נוף מסוים, אגף, מיקום בקומה, סוג חדר מסוים או קבלת דלת מקשרת. במספר בתי מלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין "נתור" יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין המרכזי. בארצות רבות, בתי המלון או חלקם, אינם בהכרח ממוזגים. בבתי מלון ממוזגים, "נתור" אינה מתחייבת שהמיזוג יפעל בצורה מושלמת ו/או כי לא יהיו תקלות במערכת מיזוג האוויר. בבתי מלון ממוזגים תתכן הפסקת פעילות המזגן בשעות מסוימות על-פי נוהגי המלון ו/או חוקי המדינה. באתרים השונים מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה וזאת בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה (כפי שקיים לדוגמא בטורקיה או ביוון). השיבוץ בחדרים, תחזוקת, תקינות ו/או הפעלת מערכות, שירותים ומתקנים במלון לרבות מעלית, מזגנים, וכיו"ב כמו גם זמינות ו/או איכות ו/או טיב השירותים והמזון הניתנים במלון וכן קיומם של שיפוצים מכל סוג שהוא הנעשים במלון ו/או בחדרים ו/או בסביבתם, רעש במלון ו/או בסביבתו הנגרם מרחוב סואן, תחנת רכבת ושדות תעופה ו/או עקב עבודות ברחוב או בסביבה וכל מטרד אחר במלון – כל אלה אינם בשליטת ו/או בהשפעת "נתור" ולפיכך אינם באחריותה, כי אם באחריות המלון, ובלבד ש"נתור" מסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות המטרד כאמור. חלק מהשירותים המוצעים על ידי בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. הנהלת בית המלון המוזמן, רשאית לסגור מתקנים ו/או להפסיק מתן שירותים, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואין ל"נתור" כל אחריות למצבים אלה. יודגש, כי לא חלה על הנהלת המלון חובת דיווח על עצם קבלתה של החלטה כאמור ולא תתקבל כל טענה בדיעבד, בגין היעדר יכולת ניצול מתקן ו/או שירות כלשהו ו"נתור" לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד מהשירותים במלון לא היה פעיל. דרישות מיוחדות לעניין חדרים בבתי מלון, לרבות בנוגע לנושאים המפורטים לעיל, לא יחייבו את "נתור", אלא אם אישרה "נתור" דרישות אלו בכתב ומראש לנוסע. אין "נתור" אחראית על תוכן הפרסום המופיע באתר האינטרנט של המלון ו/או סוכנויות הנסיעות ו/או חברות תיירות אחרות. שירותים נוספים הניתנים בבית המלון כגון סאונה, חדר כושר, טלוויזיה כולל סרטים בתשלום, שירות חדרים, חניה, שירותי אינטרנט ופקס, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכת שחייה, מסאג' וכדומה, ניתנים בחלקם תמורת תשלום. יש לברר במלון בטרם השימוש במתקנים מסוימים, האם השימוש במתקנים אלה כרוך בתשלום. על הנוסע לברר עם המלון אילו מן השירותים המוזכרים הינם לשימוש חופשי או ללא תשלום נוסף. "נתור" לא תהיה אחראית לדרישות תשלום כאמור.אם חלילה נתקל מי מהנוסעים בבעיה במלון, עליו לפנות בזמן אמת להנהלת המלון ו/או למלווה הקבוצה ו/או ל"נתור" ו/או לסוכנות הנסיעות שלו, ובמידה ולא יעשה כן, לא יתקבלו תלונות על כך לאחר חזרתו ארצה. 
   
  כלכלה
  בכל תוכנית טיול מתחת לכותרת "המחיר כולל", פורטו הארוחות שיוגשו במקומות השונים ואשר כלולות במחיר הטיול. תפריט הארוחות נקבע מראש, רמתו שונה ממקום למקום וכך גם סוג האוכל, טעמו, גיוונו, כמותו ואופן הגשתו. הזמנת משקאות או מנות נוספות כרוכה בתשלום נוסף. ארוחות בוקר וכן ארוחות ערב בבתי מלון או במסעדות מוגשות לעיתים באולם מיוחד המשמש קבוצות בטיולים מאורגנים בלבד. ארוחות הבוקר יתכן ויוגשו ארוזות, ישירות לחדר הנוסעים.
  ארוחות בוקר: ארוחות הבוקר הינן ארוחות קונטיננטליות או אמריקאיות או בסגנון מזנון חופשי "BUFFET" או מלאות וכפי שמצוין בתוכנית הטיול בחוברת. ארוחות הבוקר הקונטיננטליות כוללות בדרך כלל משקה חם, לחמניה או לחם, חמאה או מרגרינה וריבה. ארוחות הבוקר המוגשות בסגנון מזנון חופשי BUFFETאינן כוללות בהכרח פריטים חמים.
  ארוחות עיקריות: ארוחות עיקריות יסופקו בטיולים שבהם צוין כי המחיר כולל ארוחות עיקריות. מספר הארוחות העיקריות שיסופקו, יהיה בהתאם למפורט בתוכנית הטיול.
  חצי פנסיון: ארוחת בוקר ועוד ארוחה עיקרית (צהריים או ערב).
  פנסיון מלא: ארוחת בוקר ועוד שתי ארוחות עיקריות. פנסיון מלא ניתן לעתים בחלק או קטע של טיול מסוים, כגון ספארי באפריקה. ארוחה עיקרית כוללת שלוש מנות: מנה ראשונה, מנה עיקרית וקינוח.
   
  ארוחות מיוחדות
  נוסעים המעוניינים בארוחות צמחוניות חייבים להזמינן מראש בארץ, בעת ההרשמה לטיול. הזמנת ארוחות צמחוניות  אינה כרוכה בתשלום נוסף, אולם "נתור" אינה מתחייבת כי יהיה באפשרותה לספק במהלך הטיול או בחלק ממנו ארוחות צמחוניות כמבוקש. נוסע המזמין אוכל צמחוני חייב לקחת בחשבון כי ארוחה צמחונית כוללת בדרך כלל סלט חסה או סלט ירקות, ביצים או תפוחי אדמה וכיו"ב וכי אין אפשרות לגוון את הארוחות. לא תמיד ניתן לקבל דגים ולעתים כרוך הדבר בתשלום נוסף, ישירות לבית המלון או למסעדה. "נתור" אינה מתחייבת לספק ארוחות טבעוניות או כל סוג של ארוחות דיאטטיות, גם כאשר הנוסע מבקש להזמין ארוחות מסוג זה מראש. בטיולים המפורסמים ע"י "נתור" אין אפשרות להזמין ארוחות כשרות, מלבד בטיסות מסוימות ובאחריות חברות התעופה, וזאת גם אם "נתור" נתבקשה לכך מראש.
   
  מלווה הקבוצה
  מלווה הקבוצה הינו איש הקשר בין "נתור" לנוסעים, וישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי לקבוצה במשך כל ימי הטיול. אין "נתור" מתחייבת למלווה קבוצה מסויים גם אם נקבע מראש ובאפשרותה על פי שיקול דעתה להחליפו. במסגרת תפקידו יטפל המלווה בין היתר בארגון הסידורים השונים הקשורים למהלכו התקין של הטיול: האוטובוס, בתי המלון, מדריכים מקומיים, מעבורות וכיו"ב. יתכנו מקרים בהם המלווה ימתין לקבוצה בחו"ל או המלווה ייפרד מהקבוצה בחו"ל. במקרים אלו "נתור" תדאג  להעברת הנוסעים  לנמל התעופה ע"י סוכן מקומי.
   
  מניין ימי הטיול
  במניין ימי הטיול המפורסמים ע"י "נתור" נכללים יום היציאה מהארץ ויום החזרה לארץ, גם אם בימים אלו לא נכללים תכנית סיורים, וזאת בהתאם ללוח הזמנים ומועדי הטיסות של חברות התעופה השונות. ימי הטיול נמנים החל מיום יציאת הקבוצה מהארץ ועד ליום שובה ארצה, גם כאשר היציאה מהארץ הינה בשעות אחה"צ או הערב והחזרה לארץ בשעות הבוקר. בכל מקרה שבו יתווספו ימים למניין ימי הטיול הקבוע בתוכנית הטיול, בשל שינוי בלוח זמני הטיסות או שינויים בלתי צפויים ואחרים בתכנית הטיול, יחויב הנוסע בתשלום נוסף בהתאם לעלות בפועל שתתווסף ל"נתור". ייתכנו מקרים בהם יופחתו מספר ימי הטיול הקבוע במסלול הטיול בשל שינוי בלוח זמני הטיסות, או שינויים בלתי צפויים ואחרים בתכנית הטיול, במקרה כגון זה תעביר "נתור" הודעה על כך לסוכנות הנסיעות.
   
  תכנית הטיול
  קיימת אפשרות שטיול מסוים ישתלב במסלולו של טיול אחר. הטיולים ימוזגו אם מספר המשתתפים לא יצדיק, על פי שיקול דעת "נתור", יציאה עצמאית של הטיול. המסלול והשירותים לא ישתנו כתוצאה מהשילוב, אולם יתכנו שינויים במספר ובסדר הימים והביקורים כפי שמופיעים בתכנית הטיול המקורית.
   
  תופעות טבע ומזג אויר
  אין "נתור"אחראית על תופעות שונות של מזג אויר (רעידת אדמה, שיטפונות, ערפל, שלג, התפרצות הר געש וכד') ו/או נסיבות אחרות כלשהן (כדוגמת הפסקת חשמל, שביתות עובדים ומהומות מקומיות, מצב בטחוני מיוחד בארץ או ביעד הטיול וכיו"ב) שאינן בשליטת "נתור"העלולות לגרום לשינוי או ביטול כלשהו של ביקור באתר ו/או שינוי במסלול הטיול המתוכנן אשר ייעשו על-פי שק"ד הבלעדי של "נתור". יובהר עוד, כי במקרה של ביטול טיסה עקב תופעות אלו, ההוצאות שייגרמו לנוסעים כתוצאה מכך, יחולו על הנוסעים בלבד ולא על "נתור".
   
  ביטחון אישי
  בחלק מהאתרים קיימים קטעי הליכה מסוכנים האסורים למעבר אדם. בקטעים אלו העובר על אזהרות מלווה/מדריך הטיול וההנחיות של המקום עושה זאת על אחריותו הבלעדית. באתרים אלו יהיה למלווה הקבוצה/מדריך הטיול שיקול הדעת הבלעדי לאסור השתתפותו של נוסע בעל מוגבלויות גופניות ואחרות שהשתתפותו תהווה סכנה  לבריאותו.

  טיסות

  לקוח המעוניין בפרטים אודות סטטוס אישור הטיסות שבטיול, יכול לפנות לכתובת מייל site@israir.co.ilולקבל את המידע המעודכן המצוי בידנו. המידע בדבר אישורן של הטיסות הינו באחריות סיטונאי הטיסות ו/או חברות התעופה. "נתור" ו/או חברות התעופה ו/או סיטונאי הטיסות שומרים לעצמם את הזכות לשנות או לבטל את מועד הטיסה שפורסם. הטיסות בטיולים הנן מתבצעות על ידי חברות תעופה שונות (ישראליות ו/או זרות), בטיסות שכר ו/או לאו קוסט ו/או סדירות אשר מטבען עשויים להיות בהן ביטולים, עיכובים, איחורים ושינויים בנתיב ו/או ביעד ו/או במספר הטיסה ו/או בחברת התעופה (שינוי מחברה תעופה ישראלית לזרה או ההיפך) של הרגע האחרון על פי כל דין. יודגש כי חלק מהטיסות שהינן בקוד 6Hשל ישראייר יבוצעו במטוסים חכורים וצוותים זרים של חברות זרות ו/או ישראליות אחרות."נתור" תהיהרשאיתלהעבירנוסעיםמטיסהשלחב' תעופהאחתלטיסהשלחב' תעופהאחרתו/אולשנותאתזמןהטיסה. לאתמידהטיסותהןישירותולעתיםכלולותבנתיביהטיסותנחיתותבינייםוהחלפתמטוסים. יתכנומקריםבהםעקבהרשמתיתרלטיסהעל-ידיחברתהתעופהו/אוספקהטיסה (דברשאינובשליטת "נתור"), יאלצונוסעבודדאוחלקמהקבוצהלטוסבטיסהשונהשלשאר חבריהקבוצה. הטיסות מבוצעות על-ידי המוביל האווירי (חברת התעופה) בהתאם לתנאיו ובאחריותו, לרבות אחריותו לעיכובים, שינויים, הקדמות, ביטולים ואובדן/עיכוב או נזק לכבודה על פי כל דין, לרבות מגבלות על אחריות זו. תשומת לב הנוסע מופנית אל תנאי חוזה התובלה המפורטים על גב כרטיס הטיסה ו/או באתר האינטרנט של המוביל האווירי. כמו כן ניתן לקבל את תנאי חוזה התובלה במשרדי המוביל האווירי. על הנוסע חלה האחריות למסור לסוכנות הנסיעות ו/או ל"נתור" מספר טלפון בחו"ל או אמצעי תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני, לקבלת הודעות לשינויים בטיסות. 24 שעות לפני מועד הטיסת יציאה מהארץ, חלה חובה על הנוסע להתקשר עם סוכנות הנסיעות דרכה הזמין ורכש הטיול, זאת על מנת לוודא אם לא חל שינוי במועד טיסתו ו/או בחברת התעופה, לעומת המצוין בכרטיס הטיסה שלו.במקרה של איחור בטיסה בשדה התעופה, על הנוסע לפנות לנציגי חברת התעופה בדלפקי הבידוק שלה לצורך קבלת סיוע. אובדן או נזק למטען ותכולתו בטיסה או בהליכים השונים בנמלי התעופה, אינם בכל מקרה באחריות "נתור". הושבת ושיבוץ הנוסעים במטוס הינם באחריותה הבלעדית של חברת התעופה ואין "נתור" יכולה להתחייב למושב זה או אחר ו/או להושבת נוסעים מאותה משפחה ביחד במטוס, גם אם הועברה בקשה מראש על כך ע"י הנוסעים. השירות בטיסות ישראייר בקוד 6Hאינו כולל ארוחות ושתייה, אך בחלק מטיסות ישראייר, ניתן יהיה, בתשלום נוסף, עד גמר המלאי, לרכוש כריך או סלט ושתייה ישירות במטוס. בחלק מחברות התעופה האחרות ובחלק מהטיסות, קבלת ארוחה במטוס או הטסת כבודה במטוס מותנית בתשלום נוסף ע"י הנוסע ישירות לחברת התעופה ועל הנוסע לוודא את התנאים מראש אצל סוכנות הנסיעות שלו. "נתור" אינה אחראית לאספקת ארוחה כשרה ו/או כל סוג ארוחה אחרת בטיסות, והדבר הינו באחריות חברת התעופה בלבד ובהתאם לאפשרויותיה בלבד וזאת גם אם "נתור" נתבקשה לכך מראש. חלקמטיסותהחזרהארצההינןבשעהמאוחרתשמאפשרתשהותנוספתבחו"ל. גםבמקריםכאלהפינויהחדריםבמלוןיהיהעדהשעה 10:00בצהריאותוהיום. קיימתאפשרותבכפוףליכולתהמלון, לאפשרלנוסעשיחפוץבכךלהמשיךו"להחזיק" בחדרותמורתתשלוםנוסףישירותלמלוןעדלשעתהיציאה. נוסע שימסור בעת ביצוע ההזמנה מידע שגוי על גילו של ילד על מנת לקבל מחיר מוזל יותר, יחויב במקום ע"י חברת התעופה או ע"י "נתור" גם לאחר שובו ארצה עבור ההפרש במחיר מלא על פי מחירון חברת התעופה, ללא אפשרות לקבלת החזר. נוסעת בהריון מחויבת באישור רופא המאשר לה לטוס ובכל מקרה העלתה לטיסה כפופה לאישור חברת התעופה ועל הנוסעת לברר מראש לפני ביצוע ההזמנה תנאי חברת התעופה בנוגע להטסת נוסעת בהריון. מחיר כרטיס טיסה לתינוק מתחת לגיל שנתיים הינו בין 70$ ל-350$ (תלוי ביעד) ללא זכות למושב ו/או עריסה ו/או מטען ו/או שירות כלשהו הניתן ע"י חברת התעופה.
   
  התייצבות לבידוק לטיסה
  טיסות בינלאומיות מתל אביב ממריאות משדה התעופה בן גוריון (טרמינל 1 או 3) ועל הנוסע לוודא מראש אצל "נתור" מאיזה טרמינל ממריאה הטיסה מבן גוריון ו/או מחו"ל. על הנוסע להתייצב בדלפקי הבידוק לטיסה (CHECK IN) ביציאהאו בחזרה לפי העניין, לאחר סיום הבידוק ביטחוני, ולא יאוחר משלוש שעות לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה. דלפקי הבידוק לטיסה (CHECK IN) יסגרו שעה לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה. הטיסה לא תתאחר עקב הגעה מאוחרת של נוסעים לדלפקי הבידוק לטיסה (CHECK IN) או לשער העלייה למטוס. כבודתם של נוסעים מאחרים תורד מהמטוס וזאת על מנת למנוע עיכוב ביציאת הטיסה. "נתור" לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצב במועד הנדרש לטיסה.
   
  קבלת מסמכי נסיעה
  על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מסוכנות הנסיעות המטפלת בהזמנתו, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה, רשימת בתי מלון, רשימת סיורי בחירה וכיו"ב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה. 
   
  אשרות ודרכונים
  באחריות הנוסעים (כולל קטינים) - להצטיידבדרכון תקף ל-6 חודשים לפחות מיום היציאה מהארץ, באופן שיכסה את תקופת השהות בחו"ל, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות לכל מדינה אשר במסלול הנסיעה,וכן לציין בפני סוכנות הנסיעות אם ברשותו דרכון שאינו ישראלי. חובה על אזרח ישראלי, בין אםהוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראליבלבד. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס ודין המדינה עשוי להשתנות מעתלעת. הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזה, הינו באחריות הנוסע בלבד, אלא אם מסר זאת לטיפול סוכנות הנסיעות המטפלת בהזמנתו. תשומת לב הנוסע מופנית לעובדה, כי במדינות שונות (כדוגמת ארה"ב, תאילנד וכד') תוקף האשרה אינו זהה לתקופת השהייה המותרת. על הנוסע לשים לב לתקופת השהייה המותרת הניתנת לו. הדבר נקבע על-ידי רשויות ההגירה רק בעת כניסתו למדינה. השירות ניתן לבעלי דרכון רשמי רגיל בלבד. חובה על כל מחזיק תעודה מסוג אחר, כגון תעודת מעבר (LAISSEZ PASSER) ו/או כל מסמך אחר, לדווח על זאת מראש לסוכנות הנסיעות בטרם לקח על עצמו כל התחייבות הכרוכה בדמי ביטול/שינוי. אין "נתור" אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו עקב אי טיפול באשרות מתאימות, טרם יציאתו מהארץ או בחו"ל או יציאתו בדרכון מוגבל, או אי התרת כניסתו לארץ זו או אחרת מכל סיבה שהיא, לרבות סירוב להנפיק אשרה בשל היות הנוסע אורח של מדינה עוינת, האמורה להנפיק אשרה. באחריות סוכנות הנסיעות לוודא כי אכן ברשות הנוסע דרכון בתוקף ו/או ויזה לחו"ל ו/או כל מסמך דרוש אחר (כמו במקרה של נוסעת בהריון) – הוצאתם, לרבות תשלום האגרות ותוקפם באחריות הנוסע בלבד ועליו לקבל מידע וטיפול בעניין זה אצל סוכנות הנסיעות. הנפקות האשרות ובדיקתן הינן באחריות הנוסע בלבד, כל הוצאה ו/או נזק הנגרמים בגין דרכון שלא בתוקף ו/או אשרות כניסה לא תקינות, המונעות כניסת הנוסע למדינה כלשהי, תחול על הנוסע בלבד. הטסת קטין (עד גיל 18) ישראלי וזר, היא בכפוף לנוהל מעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול של רשות האוכלוסין וההגירה בישראל ולקטין ו/או למי מטעמו האחריות לפעול על פיו. מבוגר הטס עם ילד קטין (עד גיל 18) שאיננו ילדו שלו ואפילו וקיימת שייכות משפחתית, חייב להציג בדלפקי הבידוק לטיסה מסמך נוטריוני באנגלית המאשר כי הורה הילד יודע ומאשר את הטסת הילד עם הנוסע המבוגר הנ"ל, אחרת לא יתקבלו לטיסה. בטיולים לדרום אפריקה על ילדים מתחת לגיל 18 לשאת תעודת לידה. כל המסמכים חייבים להיות בשפה האנגלית. ייתכן שהמידע יועבר לחברות אשראי, חברות בדיקת אשראי, רשויות ציבוריות כגון מכס והגירה, או גוף ממשלתי או ציבורי אחר, לרבות רשויות ציבוריות וגופים ממשלתיים במדינות אירופה וביעדי "נתור" והכול במידת הצורך או כנדרש על פי כל דין.תשומת לב הנוסע מופנית לכך שהתנאים האמורים לעיל לעניין אשרות ודרכונים הנם תנאים בסיסיים לאפשרות הנוסע להשתתף בטיולים המוצעים בחוברת זו ואין בילתם.
   
  חיסונים
  למדינות מסוימות נדרשים חיסונים. למידע כללי בנושא חיסונים על הנוסע לעיין באתר משרד הבריאותwww.health.gov.il.
   
  תרופות
  מדינות מסוימות (כגון גיאורגיה) מגבילות הכנסת תרופות מסויימות לתחומן. באחריות הנוסע לבדוק המדיניות בנושא זה במדינה אליה הוא טס.
   
  התראות מסע
  מומלץ לעיין בהתראות המסע המפורסמות ע"י המטה ללוחמה בטרור, כפי שמפורטות בלינק
  http://nsc.gov.il/NSCWeb/Templates/FourLastAlerts.aspx.
   

  נזקים וביטוח

  בכפוף להוראות הדין, אין "נתור" אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אובדן של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר. מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו החזרים כלשהם בגין הפסקת הטיול עקב מחלה, פציעה, או כל סיבה אחרת כלשהי. "נתור" ממליצה לנוסע לבטח עצמו על חשבונו מרגע ביצוע ואישור ההזמנה, בביטוח אישי מקיף ונרחב המכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל והכולל בין היתר ביטוח רפואי, ביטוח אובדן/נזק למטען וביטוח דמי ביטול הזמנה. "נתור" מודיעה בזאת מפורשות כי היא פועלת לארגן שירותי התיירות כמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין נותני השירותים המבצעים אותם ובכלל זאת חברות התעופה, חברות האוטובוסים, בתי המלון, וכיו"ב ולפיכך אין "נתור" אחראית בין במישרין ובין בעקיפין, בכל צורה שהיא לכל נזק אשר עלול להיגרם על-ידי נותני השירותים הנ"ל או מי אשר פועל מטעמם, לרבות בשל מעשים ו/או מחדלים של אותם נותני שירותים. אין באמור בתנאים דלעיל כדי לפגוע בזכותו של הנוסע לתבוע ישירות את כלל נותני השירותים או חלק מהם. במקרה של תביעה, על הנוסע לפנותישירות לחברת הביטוח אצלה רכש את פוליסת הביטוח. "נתור" פטורה מכל אחריות לפגם או חוסר כלשהו במידה וקיים בפוליסה המשווקת על ידי חברות הביטוח ואין היא נושאת באחריות מכל סוג ומין שהוא בקשר לפוליסות הביטוח.
   
  כללי
  "נתור"פועלת ככל שניתן, גם בנסיבות משתנות ובלתי צפויות שאינן בשליטתה, על מנת לקיים את המסלול כמתוכנן. עם זאת, טיולים ואירועים המתוארים ומוצעים ע"י "נתור", מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם ניתנים לשינוי על ידי "נתור" כל זאת בהתאם לשיקול הדעת המקצועי הבלעדי של "נתור" בהתאם לנדרש על פי הנסיבות. שינויים כאמור כוללים שינויים ב: תאריכים, מספר ימי הטיול, אופן הביצוע, ביצוע חלקי, אי ביצוע חלקי, אי ביצוע פרטי התכנית, ארגון אירועים חלופיים או כאלה אשר אינם כלולים בתכנית וכיו"ב. פירוט תכניות הטיולים והאירועים מהווה מידע ותכנית מסגרת בקשר למסלולי הטיולים, אתרי הביקור, סוגי הבילוי, האפשרויות, המועדים המתוכננים לביצועם, כשכל אלה כפופים לשינויים אפשריים כאמור. "נתור" מבהירה כי סוכנויות הנסיעות אינן רשאיות לשנות את התנאים והמידע הכללי המופיעים בתוכנית הטיול ואינן מוסמכות להבטיח הבטחות מכל סוג שהוא, בנוסף או בניגוד לאמור בתוכנית זו. "נתור" אינה אחראית למידע שלא נמסר על ידה בכתב או הסותר את האמור בתנאים אלו.
   
  תנאים כלליים לתובל האווירית–  הודעה בדבר הגבלת אחריות
  אחריות ביחס לתובלההאוויריתושירותיםאחריםהניתניםעלידיהמובילהאווירי(חברת התעופה) כפופיםלחוקהתובלההאוויריתתש"מ1980 ולתנאיחוזההתובלהשלהמובילהאווירי (חברת התעופה). התנאיםכולליםהוראותחשובותביחסלהובלההאוויריתלרבותהוראותהמגבילותאתאחריותושלהמובילהאווירי(חברת התעופה) ביןהיתרלענייןנזקיואובדןכבודה, נזקיגוף, איחורים, עיכובים, ביטוליטיסותועוד. הנוסעיםמתבקשיםלעייןבתנאיםאלובטרםהטיסהבאתרהאינטרנטשל"נתור" www.natour.co.il תחת הסעיף "תנאי חוזה התובלה אווירית". כמו כןניתןלקבל תנאיםאלו במשרדי "נתור" בשעות העבודה המקובלות. לאתתקבלכלטענהמנוסעו/או מי מטעמו כילאקראו/אולאהיהערלתנאים אלו.
   
  הודעות שיווקיות
  סוכן נכבד, אנו עשויים להשתמש בנתונים של הנוסעים בהזמנה כדי ליצור איתם קשר לגבי המוצרים והשירותים שלנו וכן כדי לשלוח אליהם מדי פעם גם מידע פרסומי שיווקי אחר. מידע כזה ישוגר אליהם לאחר ביצוע ההזמנה על ידך. כאשר נשלחת אל נוסעיך תקשורת שיווקית באמצעות דוא"ל או מסרונים לטלפון הנייד (SMS), באפשרותם בכל עת לבטל קבלת הודעות מעין אלו באמצעות שליחת הודעה לטלפון או למייל המופיעה בהודעה או שליחת בקשה להסרה מרשימת תפוצה לכתובת מייל site@israir.co.il או לפקס 03-7969213 ובכך למנוע מהם קבלת הודעות שיווקיות מאתנו.

  פניות
  על מנת שניתן יהיה לפנות במקרה הצורך לספקי השירותים בחו"ל לברור תלונה, תביעה ו/או טענה אשר לנוסע כנגד אותם ספקים, על הנוסע להביא בפני סוכנות הנסיעות, תוך זמן סביר לאחר חזרתו ארצה, את דבר תלונתו, תביעתו ו/או טענתו, על מנת ש"נתור" תוכל לברר את טענותיו מול הגורמים הרלבנטיים.
   
  חילוקי דעות
  מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של נוסע אצל סוכנות נסיעות כלשהי ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטה מצויה סוכנות הנסיעות. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד "נתור" בין אם תוגש התביעה נגד "נתור" לבדה וגם/או יחד עם סוכנות הנסיעות שאצלה נרשם הנוסע, תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו בלבד. הדין אשר יחול על כל מחלוקת ו/או כל סכסוך ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בקשר ו/או בנוגע לטיול המאורגן ו/או לתנאים אלו יהיה הדין הישראלי בלבד.